آیین نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه مرکزی ج.ا.ا
شمارهتاریخ تصویبموضوععنواندریافت فایل
151/01/27بیمه اتکایینحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود

 (تاریخ تصویب 51/1/27)

دانلود
251/01/27معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامهتعیین انواع معاملات بیمه و شرائط عمومی بیمه نامه‌ها  (تاریخ تصویب 51/1/27)دانلود
351/01/27بیمه اتکاییتعیین میزان کارمزد و حق بیمه(تاریخ تصویب 51/1/27)

(در تاریخ 85/11/28 ملغی شد  و آیین نامه شماره 20 جایگزین آن شده)

دانلود
451/05/24مؤسسات بیمه خارجیآیین نامه ودایع مؤسسات بیمه خارجی  (تاریخ تصویب 51/5/24)دانلود
551/10/16کارمزدآیین نامه مربوط به تعیین کارمزد انواع بیمه که در آیین نامه شماره 1

مصوب شورای عالی بیمه معین نشده است  (تاریخ تصویب 51/108/16)

دانلود
652/02/24کارگزاریآیین نامه دلالی رسمی بیمه  (تاریخ تصویب 52/2/24)دانلود
752/03/07بیمه اتکاییمقررات مکمل آیین نامه‌های شماره 1 و 3  (تاریخ تصویب 52/3/7)دانلود
852/06/20بیمه باربریتعرفه بیمه باربریدانلود
952/08/01بیمه آتش سوزیتعرفه بیمه آتش سوزی (تاریخ تصویب 52/8/1)

(در تاریخ 80/6/6 ملغی شده و آیین نامه شماره 25 جایگزین آن شده است.)

دانلود
1053/02/09ذخایر فنیذخایر فنی مؤسسات بیمه  (در تاریخ 67/8/11 ملغی شده و آیین نامه 22 جایگزین آن شد)دانلود
1153/02/09ذخایر قانونیآیین نامه ذخایر و اندوخته‌های قانونی مؤسسات بیمهدانلود
1253/02/15سرمایه گذاریسرمایه گذاری مؤسسات بیمه

 (در تاریخ 81/3/28 ملغی شده و 42 جایگزین آن شده است)

دانلود
1353/03/26بیمه‌های زندگیآیین نامه بیمه‌های زندگیدانلود
1453/03/13نمایندگاننحوه برخورد با مؤسسات بیمه که تعرفه‌های مصوب شورای عالی بیمه را رعایت نمی‌کننددانلود
1553/06/11بیمه دام و طیورمجاز نمودن شرکت‌های بیمه به صدور بیمه نامه برای انواع دام و طیوردانلود
1654/03/05کارمزد اتکایی اجباری و مشارکت در منافعآیین نامه میزان کارمزد و مشارکت در سود (کارمزد منافع )

 بیمه‌های اتکایی اجباری بیمه‌های غیر زندگی (تصویب5/03/1354)

دانلود
1754/09/17بیمه اعتبارمجازبودن مؤسسات بیمه کشور به صدور بیمه نامه اعتباردانلود
1854/12/25نمایندگیآیین نامه نمایندگی فروش بیمه

(در تاریخ 1371/6/9 ملغی شده و آیین نامه شماره 28 جایگزین آن شده است.)

دانلود
1955/04/17ذخیره فنی احتیاطیآیین نامه نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی (سرمایه گذاریهای مجاز)

مؤسسات بیمه موضوع تبصره 7 ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم

دانلود
2058/11/28کارمزدحداکثر کارمزد قابل پرداخت

 (در تاریخ 71/9/2 ملغی و آیین نامه شماره 29 جایگزین آن شد)

دانلود
2166/08/27بیمه آتش سوزیشرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی , صاعقه , انفجار

(جایگزین ماده 1 آیین نامه شماره 1)

دانلود
2267/08/11ذخایر فنیذخائر فنی مؤسسات بیمه  (جایگزین آیین نامه شماره 1 و مکمل‌های آن )دانلود
2368/08/22بیمه حوادث انفرادیشرایط عمومی بیمه حوادث انفرادیدانلود
2468/11/16بیمه حوادثتعرفه بیمه حوادثدانلود
2570/06/04بیمه آتش سوزیآیین نامه راجع به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافیدانلود
2670/10/23بیمه درمانشرایط عمومی بیمه نامه هزینه‌های بیمارستانی و جراحیدانلود
2770/11/07بیمه درمانتعرفه بیمه هزینه‌های بیمارستانی و جراحیدانلود
2871/06/09نمایندگیتعریف و شرایط نمایندگی بیمه

(آیین نامه 28 ملغی شده و آیین نامه 57 جایگزین آن و تمام ضمائم آن گردید.)

دانلود
2971/09/02کارمزد نمایندگیآیین نامه کارمزد نمایندگیدانلود
3072/01/01اتکایی اجباریاعلام بدهی‌های معوق ناشی از عملیات اتکایی اجباریدانلود
3172/02/20بازیافت خسارتمقررات مربوط به بازیافت خسارتدانلود
3273/12/15بیمه شخص ثالثتعرفه مازاد مالی و جانی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالثدانلود
3373/12/15بیمه  بدنهتعرفه بیمه نامه‌های بدنه اتومبیلدانلود
3474/03/01بیمه اعتبارشرایط عمومی بیمه نامه اعتبار صادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه آندانلود
3574/06/20بیمه شخص ثالثبیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالثدانلود
3675/10/01بیمه باربریشرایط عمومی بیمه باربری و مجموعه شرایط A, B, Cدانلود
3777/06/21بیمه مسئولیتشرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکاندانلود
3877/06/21بیمه مسئولیتتعرفه بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکاندانلود
39بیمه مسئولیتقرارداد بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه گذار در قبال ارسال کنندگان و

یا صاحبان کالا ناشی ازفقدان و یا خسارات وارده به کالا

دانلود
4080/06/06تأسیس  بیمه خصوصیضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتیدانلود
4180/12/14مؤسسات کارگزاری بیمه خارجیآیین نامه تأسیس ، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و

مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران

دانلود
4281/03/28سرمایه گذاریآیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه (نحوه به کار افتادن ذخایرو اندوخته‌ها)دانلود
4381/05/22درمانشرایط عمومی بیمه نامه گروهی درمان تکمیلیدانلود
4481/06/19بیمه درمانتعرفه بیمه نامه گروهی درمان تکمیلیدانلود
4582/02/30ذخایر قانونیدستورالعمل مربوط به ذخایر و اندوخته‌های قانونی مؤسسات بیمه ثبت شده در مناطق آزاددانلود
4682/02/30ذخایر فنیدستورالعمل مربوط به ذخایر و اندوخته‌های فنی مؤسسات بیمه ثبت شده در مناطق آزاددانلود
4782/02/30سرمایه گذاریدستورالعمل مربوط به سرمایه گذاری مؤسسات بیمه ثبت شده در مناطق آزاددانلود
4882/04/03نمایندگی در مناطق آزادضوابط اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی در مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایراندانلود
4982/04/03تأسیس موسسه بیمهمقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایراندانلود
5082/04/03مؤسسات ارزیابی خسارتآیین نامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه‌ایدانلود
5182/09/82بیمه اعتبارآیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلیدانلود
5282/10/23بیمه مسئولیتقرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل داخلیدانلود
5384/12/09بیمه بدنهآئین نامه شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینیدانلود
5485/02/12نمایندگی بیمه عمرآیین نامه نمایندگی فروش بیمه‌های عمردانلود
5586/02/25نظارت بر امور بیمه اتکاییآیین نامه نحوه نظارت بر امور بیمه‌های اتکائی مؤسسات بیمه مستقیمدانلود
5686/06/19بیمه شخص ثالثآیین نامه نرخ‌های تعهدات مالی وبدنی بیمه شخص ثالث اختیاری(مازاد)دانلود
5787/07/17نمایندگیآیین نامة تنظیم امور نمایندگی بیمه را با هدف تعمیم و توسعه بیمهدانلود
5887/10/25ذخایر فنیذخایر فنی مؤسسات بیمهدانلود
5988/09/04بیمه مسئولیتمسئولیت مسئولان و مجریان امر واگذاریدانلود
6088/11/14سرمایه گذاریآئین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه آیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمهدانلود
6188/12/19اندوخته‌های قانونیآئین نامه اندوخته‌های قانونی مؤسسات بیمهدانلود
6289/08/19بیمه وجوه در صندوقشرایط عمومی بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه(در حال حمل)دانلود
6389/07/17بیمه مسئولیتشرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادیدانلود
6489/11/20بیمه درمانشرایط عمومی بیمه‌های درماندانلود
6589/12/25حق بیمه بیمه غیر زندگیضوابط نحوه تعیین میزان حق بیمه رشته‌های بیمه غیرزندگی مستقیمدانلود
6690/02/24نظامنامه شورای عالی بیمهنظامنامه شورای عالی بیمه با آخرین تغییرات (ارکان بیمه مرکزی)دانلود
6790/06/02بیمه حادثه رانندهآیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه  (ثالث و راننده)دانلود
6890/09/22بیمه زندگیآیین نامه بیمه‌های زندگی و مستمریدانلود
6990/11/26توانگری مالیآیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمهدانلود
7091/01/29بیمه نوسانات نرخ ارزشرایط عمومی بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتیدانلود
7191/03/23حمایت از حقوق بیمه گذارآیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنهادانلود
7291/04/27بیمه شخص ثالثآیین نامه تعرفه بیمه اختیاری (مازاد) مسؤلیت مدنی دارندگان

وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

دانلود
7391/04/27بیمه شخص ثالثآیین نامه اجرایی قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین المللی بیمه مسؤلیت مدنی

دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث (کارت سبز)

دانلود
7491/05/24بیمه درمانآیین نامه بیمه‌های درماندانلود
7591/06/06نمایندگیآیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمهدانلود
7691/07/11بیمه اتکاییآیین نامه نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آندانلود
7791/08/30بیمه نامه مسافرتیشرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایراندانلود
7891/09/28اکچوئر  بیمهآیین نامه اکچوئر رسمی بیمهدانلود
7991/10/26بیمه باربریشرایط عمومی بیمه باربریدانلود
8091/11/03بیمه مسئولیتشرایط عمومی بیمه مسؤلیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکناندانلود
8191/12/15حق بیمهمقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته‌های بیمه‌ایدانلود
8292/01/27بیمه مسئولیتشرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکاندانلود
8392/02/24کارمزد نمایندگیآیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمهدانلود
8492/03/22بیمه حوادثشرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاصدانلود
8592/09/26ارزیابی خسارت بیمه‌ایآیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ایدانلود
8693/02/30بیمه مسئولیتقرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجیدانلود
8793/03/27بیمه مسئولیتشرایط عمومی قرارداد بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل داخلیدانلود
8893/09/25گزارشگری و افشای اطلاعاتآیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمهدانلود
8993/11/21بیمه مسئولیتآیین نامه قرارداد بیمه تأمین تعهدات در رویه عبور داخلی کالادانلود
9094/03/26صلاحیت حرفه‌ای کارکناندستورالعمل بررسی صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی مؤسسات بیمهدانلود
9194/11/26بیمه اتکاییآیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه اتکاییدانلود
9294/12/17کارگزاریآیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیمدانلود
9396/10/03حاکمیت شرکتیآیین نامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمهدانلود
9496/05/29معیارهای تعیین حق بیمهمقررات تعیین حق بیمه انواع رشته‌های بیمه‌ایدانلود
9596/06/26کنسرسیومضوابط مربوط به بیمه  مشترکدانلود
96/08/23بیمه شخص ثالثدستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری

 خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

دانلود
87/12/18بیمه شخص ثالثپوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرددانلود
86/01/01حسابداری بیمهاستاندارد 28 حسابداریدانلود