بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان چیست؟ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

تعریف کلوز های اختیاری بیمه مسئولیت مدنی(1)
فروردین 19, 1396

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان چیست؟

بازدید: 4

 بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، خسارت های جانی و صدمات جسمی وارده به کارکنان و کارگران (تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه، اعم از کارگران ایرانی و غیر ایرانی) در محیط کار و در حین انجام کار را که کارفرما مسئول آن شناخته می شود را تحت پوشش قرار می دهد. منظور از جبران خسارت جانی، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو یا فوت کارکنان می‌باشد.

منبع: پایگاه جامع اطلاعات بیمه (اینشورنس اینفو)

 

دیدگاهتان را بنویسید