تعریف کلوز های اختیاری بیمه مسئولیت مدنی(1) - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان چیست؟
فروردین 1, 1396
جزوه شماره 1
تیر 14, 1396

بازدید: 17

کلوز مأموریت خارج از کارگاه:

این کلوز از بیمه نامه، مسئولیت بیمه­‌گذار برای صدمات جسمی کارکنان در محل اقامت وابسته به کارگاه و مأموریت های خارج از کارگاه را پوشش می­‌دهد البته به این شرط که بیمه‌­گذار حق بیمه اضافی مربوط به آن را پرداخت کرده باشد.

کلوز اماکن وابسته به کارگاه:

این کلوز از بیمه نامه، مسئولیت بیمه­‌گذار برای صدمات جسمی کارکنان در اماکن وابسته به کارگاه مانند رستوران، حمام، سالن ورزشی و… به این شرط که بیمه­‌گذار حق بیمه اضافی مربوط به آن  را پرداخت کرده باشد، تحت پوشش قرار می­‌دهد. نکته مهمی که در این زمینه باید به آن اشاره کرد این است که حوادث ناشی از استفاده از وسایق حراتی و برودتی غیر استاندارد و یا نصب غیر استاندارد در زمان و در محل استراحت تحت پوشش نمی باشد.

منبع: پایگاه جامع اطلاعات بیمه (اینشورنس اینفو)

دیدگاهتان را بنویسید