انواع بیمه عمر - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

کتاب شماره4
شهریور 1, 1396
”’پیشنهاد به دولت محترم دوره دوازدهم ,,,
شهریور 18, 1396

بازدید: 215

هدف اساسی بیمه های عمر ایجاد و جمع آوری ذخایر مالی و سرمایه گذاری و کسب سود حاصله از سرمایه گذاری و نهایتاً ایفای تعهدات شرکت بیمه گر در قبال استفاده کنندگان می باشد . بیمه های عمر و ذخایر انباشته آن به عنوان یک عامل می تواند در ارتقای سطح تولید ملی نقشی سازنده ایفا نماید و این افزایش سطح تولید پرداخت سرمایه ها و غرامت های کلیه رشته های اشخاص در تسریع گردش چرخ های اقتصادی کشور موثر خواهد بود.
در بیمه های عمر، بیمه گذار با پرداخت حق بیمه معینی به صورت ماهانه، سالانه یا یکجا، مبلغ معینی(سرمایه یا مستمری) را پس از پایان مدت بیمه نامه به طور یکجا یا مستمری دریافت خواهد کرد و در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد مبلغ مقرر به استفاده کنندگان تعلق می گیرد.

تقسیم بندی کلی بیمه های عمر:

1- بیمه های عمر به شرط فوت

2- بیمه های عمر به شرط حیات

3- بیمه های عمر مختلط

 

بیمه عمر به شرط فوت:

تقسیم بندی با توجه به مدت زمان پوشش:

1-بیمه عمر با بازه زمانی موقت

2-بیمه تمام عمر

ریسک تحت پوشش در بیمه های عمر به شرط فوت:

این ریسک در مورد تمامی افراد صادق است منتهای مراتب تاثیر گذاری وقوع این ریسک برای اعضای خانواده متفاوت است، مقایسه فوت ناگهانی نان آور خانواده که تامین معاش اعضای خانواده را بر عهده دارد خود بیانگر اهمیت آن و پاسخی بر ترجیحات و رتبه بندی اعضای خانواده در خرید بیمه نامه است.

1-بیمه‌ عمر زمانی (بیمه عمر با بازه زمانی موقت)
بیمه‌ عمر ساده‌ زمانی‌ یا به‌ اصطلاح‌ دیگر بیمه‌ عمر در صورت‌ فوت‌ نوعی‌ از بیمه‌ اشخاص‌ است‌ که طی آن بیمه گر متعهد می شود كه‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ برای‌ مدت‌ معینی‌ با حق بیمه ای نا چیز ارائه‌ نماید، سرمایه‌ بیمه‌ در صورت‌ فوت‌ بیمه‌ شده‌ به هر علت در اثناء مدت ‌اعتبار قرارداد به ذینفعان وی قابل‌ پرداخت‌ است‌، این‌ گونه‌ بیمه‌نامه‌ها برای‌ مدت‌ یك ‌سال‌ تا چندین‌ سال‌ صادر می‌شود. با توجه به اینکه این بیمه نامه فاقد ارزش بازخریدی است در صورتی‌كه‌ بیمه‌ شده‌ تا پایان‌ قرارداد در قید حیات ‌باشد وجهی ‌بابت‌ تعهدات‌ بیمه‌ گر به‌ بیمه‌ گذار پرداخت‌ نخواهد شد. بیمه ساده زمانی در اصل یک بیمه نامه بدون جنبه سرمایه ای و صرفا برای پوشش های بعد از فوت متقاضی است. شرکت های بیمه علاقه بیشتری به تحت پوشش قرار دادن افراد جوانی که خطر مرگ و میر آنها پایین تر است دارند.

انواع بیمه‌ عمر زمانی:

1-1-بیمه‌ عمر زمانی با سرمایه ثابت (دوره یکنواخت): محصولی است که سرمایه فوت ثابت در سراسر مدت بیمه نامه ثابت است.این بیمه می تواند با شرایط متفاوتی ارائه گردد که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف-عمر زمانی قابل تمدید یا قابل تجدید : بدین معنا که در پایان قرارداد در صورت درخواست بیمه گذار بیمه نامه بدون معاینات مجدد ولی با حق بیمه بالاتر به تناسب سن و متناسب با دوره بیمه بیمه نامه برای همان مدت تمدید گردد.

ب-عمر زمانی قابل تبدیل: بدین معنا که بیمه نامه در صورت درخواست بیمه گذار بدون توجه به وضعیت سلامت فعلی بیمه شده به نوع دیگر بیمه نامه دارای ارزش بازخرید و اندوخته ریاضی تبدیل گردد.

ج- عمر زمانی قابل تمدید و قابل تبدیل: ترکیبی از دو شرط بالا

 

1-2-بیمه‌ عمر زمانی با سرمایه صعودی : محصولی است که سرمایه فوت مورد تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه بصورت پلکانی افزایش می یابد.این بیمه مناسب افرادی است که سن کمتری دارند زیرا در سال های اول ریسک فوت کمتر وتعهد بیمه گر نیز کمتر از سال های پایانی است. این پوشش برای مقابله با آثار تورم سودمند است زیرا تعیین سرمایه ثابت با گذشت چند سال ارزش خود را از دست می دهد.

1-3-بیمه‌ عمر زمانی با سرمایه نزولی (دوره کاهنده) : محصولی است که سرمایه فوت در طول مدت بیمه نامه کاهش می یابد بنابراین حق بیمه کمتری دارد زیرا با گذر زمان سرمایه مورد تعهد بیمه گر کاهش می یابد.این محصول کاربردهای فراوان دارد که معروف ترین آن تامین مانده وام است زیرا که در طول زمان، پرداخت ها موجب کاهش بدهی های معوقه خواهد شد.

1-3-1-بیمه عمر مانده بدهكار

بسیاری از اشخاص برای تامین مخارج یا خرید دارایی به بانكها و موسسات اعتباری مراجعه می نمایند و بانكها و موسسات اعتباری نیز پس از دریافت تضامین بسیار، به افراد متقاضی، وام و تسهیلات مالی پرداخت می كنند حال چنانچه وام گیرندگان پیش از اتمام اقساط وام، فوت نمایند خانواده آنها دچار معضلات فراوانی می شوند که از آن جمله می توان به پرداخت هزینه های کفن و دفن و مراسم های معمول و … اشاره کرد، در اثنا این مشکلات، پرداخت اقساط باقیمانده نیز بر سایر هزینه های تحمیل شده خانواده افزوده می گردد و خانواده هایی را که در تامین معاش با مشکلاتی مواجه هستند دچار مشکلات چند برابری می نماید. در این بین بانك یا موسسه وام دهنده از وثیقه ارائه شده نسبت به طلب خود استفاده نموده و خانواده وام گیرنده را تحت فشار قرار خواهد داد، برای حل این مشكل فرد وام گیرنده میتواند با پرداخت حق بیمه ای ناچیز، بیمه نامه عمر مانده بدهکار تهیه نماید و چنانچه در طول مدت بازپرداخت اقساط وام فوت نماید مانده اقساط وام توسط شركت بیمه به وام دهنده پرداخت خواهد شد و خانواده این افراد با مشكل بازپرداخت اقساط باقیمانده روبه رو نخواهند بود. تعهد بیمه گر به صورت پرداخت مانده اصل وام، مانده اصل و بهره وام و مانده اصل و بهره و اقساط عقب افتاده وام در زمان حیات بیمه شده می تواند باشد. این نوع بیمه عموما بصورت گروهی قابل ارائه بوده و موسسات مالی می توانند كلیه وام گیرندگان خود را تحت پوشش قرار داده تا از مزایای این بیمه نامه استفاده كنند.

2-بیمه تمام عمر(بیمه بقیه عمر)

در این نوع بیمه، ‌شركت بیمه بطور مادام العمر متعهد می شود در صورتی که بیمه شده در هر زمان و به هر علت فوت نماید سرمایه مندرج در بیمه نامه را به استفاده كنندگان یا وراث قانونی بپردازد، بنابراین مدت این بیمه نامه نامحدود می باشد و بیمه گر در ازاء دریافت حق بیمه برای مدت نامحدود به تعهدات خود عمل می نماید. این بدان معناست که برای بیمه گر مسلم است که باید به تعهد خود  در مورد پرداخت سرمایه عمل کند منتها آنچه که جنبه احتمال دارد زمان انجام تعهد بیمه گر است. پرداخت حق بیمه این بیمه نامه اشکال گوناگونی دارد که که مختصرا به دو روش یکجا در اول قرارداد یا اقساطی تقسیم بندی می شود در حالت اقساطی بیمه گذار متعهد می شود اقساط را در تمام مدت بیمه نامه یعنی تا زمان فوت بیمه شده پرداخت نماید(بیمه تمام عمر با پراخت حق بیمه در تمام مدت بیمه=تمام عمر معمولی=تمام عمر با پرداخت حق بیمه مداوم) یا  اینکه تا پایان مدتی معین اقساط را پرداخت نماید(بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه در مدت محدود). این بیمه‌نامه برای متقاضیانی طراحی‌ شده است که تمایل دارند تا پایان عمر از پوشش‌ فوت برخوردار شوند و در صورت فوتشان در هر سنی، تأمین آتیه خانواده و افراد تحت تکفل آنها تضمین‌ شده باشد. گاها افرادی که می خواهند تحت پوشش بیمه تمام عمر قرار گیرند بصورت گروهی تحت پوشش بیمه دیگری هستند لذا به پوشش فوری احتیاجی ندارند، در این حالت با توجه به نیاز متقاضیان، بیمه گران پوشش را بعد از گذشت زمانی از شروع بیمه نامه آغاز می نمایند که به این نوع بیمه تمام عمر، بیمه تمام عمر معوق یا بیمه تمام عمر با فاصله گویند. از مزایای این بیمه‌نامه نیز معافیت از مالیات بر درآمد و درگیر نشدن در روند انحصار وراثت در صورت تعیین ذی‌نفعان است.کسانی که به فکر استفاده از جنبه های سرمایه ای بیمه عمر هستند، باید سراغ بیمه های تمام عمر بروند حق بیمه پرداختی برای استفاده از بیمه تمام عمر به طور متوسط از بیمه ساده زمانی ۵۰درصد بیشتر است، همچنین این بیمه قابل بازخرید است بنابراین قابلیت برداشت از اندوخته و وام نیز دارد.

4 دیدگاه ها

  1. Terrybef گفت:

    با سلام ممنون از مطالب خوبتون

  2. ManuelHah گفت:

    بسیار عالی

  3. علياري گفت:

    مطالب خوبي بود ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *