بيمه درمان تكميلي چیست ؟ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

تاریخچه بیمه در جهان
مهر 25, 1396
خطرات تحت پوشش بيمه تمام‌خطر مقاطعه‌كاران(CAR) چیست؟
مهر 25, 1396

بيمه درمان تكميلي چیست ؟

بازدید: 11

بيمه درمان تكميلي اين پوشش بيمه‌اي جهت جبران هزينه‌هاي درمان مازاد بر تعرفه‌هاي بيمه خدمات درماني، تأمين اجتماعي و… ارائه مي‌گردد و نگراني بيمه شدگان را از پرداخت هزينه‌هاي هنگفت درمان برطرف مي‌نمايد.

پوشش‌هاي‌ اين نوع بيمه عبارتند از : جبران هزينه‌هاي اعمال جراحي، بيمارستاني و بستري شدن در بيمارستان، زايمان طبيعي، سزارين و برخي از هزينه‌هاي پاراكلينيكي از قبيل سونوگرافي، مامو گرافي، راديولوژي، انواع اسكن، ‌‌اندوسكوپي، ام. آر.‌اي، اكو، كارديوگرافي، سنك شكن كليه و رفع عيوب انكساري چشم، ليزيك و ليزر درماني.

📌بيمه‌گر اول و بيمه‌گر تكميلي هر يك بخشي از هزينه‌هاي درمان را تحت پوشش قرار مي‌دهند و گاهي نيز همپوشاني دارد. مثلاً بخشي از هزينه‌هاي بستري را بيمه‌گر اول و بخشي نيز تا سقف تعهدات، توسط بيمه‌گر تكميلي پرداخت مي‌شود. بديهي است كه بخشي نيز ممكن است به‌صورت فرانشيز توسط بيمه‌گذار پرداخت شود.

📌بيمه درمان تكميلي يك نوع مازاد است كه جنبه اختياري دارد و معمولاً به‌صورت گروهي مي‌باشد كه كاركنان يك مؤسسه را تحت پوشش قرار مي‌دهد. حق ‌بيمه آن توسط بيمه‌گذار و مؤسسه موردنظر پرداخت مي‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید