بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان چیست ؟ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری ذینفع کیست ؟
مهر 25, 1396
نوشته های بیمه ای
,,,ریسک های بخش کشاورزی وضرورت مطالعات و برنامه ریزی مقابله جامع با آنها ,,,
مهر 27, 1396

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان چیست ؟

بازدید: 23

📌پوشش های اصلی:

1⃣غرامت فوت، صدمه جسمی و نقص‌عضو دائم اعم از كلي و جزئي براي هر نفر در هر حادثه موضوع بيمه حداكثر به ميزان مندرج در شرايط خصوصي بيمه‌نامه.

2⃣هزينه‌هاي پزشكي براي هر نفر در هر حادثه موضوع بيمه پس از تأييد پزشك معتمد و حداكثر به ميزان مندرج در شرايط خصوصي بيمه‌نامه.

📌پوشش‌های اضافي:

پوشش‌های اضافی با درخواست بيمه‌گذار و موافقت بیمه‌گر با اخذ حق‌بيمه اضافي بر اساس شرايط اختصاصي بيمه‌نامه مي‌تواند تحت پوشش قرار گيرد.

📌وظایف بیمه گذار:

در بیمه های مسئولیت حرفه ای کارفرما در قبال کارکنان بيمه‌گذار موظف است تعداد واقعي كاركنان را به بيمه‌گر اعلام نمايد. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم شود آخرین تعداد اظهارشده کارکنان كمتر از تعداد واقعي است تعهدات بيمه‌گر به نسبت تعداد اظهارشده به تعداد واقعي كاهش مي‌يابد. در این صورت پرداخت مابه‌التفاوت خسارت برعهده بيمه‌گذار خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید