در بیمه عمر و سرمایه گذاری ذینفع کیست ؟ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

زمان پایان پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست ؟
مهر 25, 1396
بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان چیست ؟
مهر 25, 1396

در بیمه عمر و سرمایه گذاری ذینفع کیست ؟

بازدید: 110

با توجه به ماهیت بيمه زندگی و سرمایه گذاری (بیمه عمر و سرمایه گذاری) كه مطابق آن بيمه گذار، ذينفع یا ذينفعان را در زمان قرارداد معرفي مي كند و بيمه گر مكلف مي گردد پس از فوت، وجه متعلقه را به ذينفع یا ذينفعان (ثالث) پرداخت كند اين حق، حق ثابت و مسلم ذينفع است و لذا به هيچ روي، حق و مال بيمه گذار نيست تا مشمول اموال حين الفوت او و به عبارت روشن تر، مشمول ماترك شود .
بنابر اين، سرمایه بيمه عمر از سوي بستانكاران متوفي قابل توقيف نيست.

⬅️در صورت تعیین ذینفعان بیمه نامه و تعیین سهم هریک از آنان در قرارداد بیمه عمر، سرمایه بیمه نامه به نحو تعیین شده بین ذینفعان تقسیم می گردد.
⬅️ در صورت تعیین ذینفعان بدون ذکر سهم هریک از آنان، سرمایه بیمه نامه به استناد اصل تقسیم به تساوی، به صورت مساوی بین آنان تقسیم می شود.
⬅️در صورت عدم تعیین ذینفعان، به استناد ماده 24 قانون بیمه، سرمایه بیمه عمر بر اساس قانون ارث بین وراث قانونی تقسیم خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید