بيمه مسؤوليت مدني متصديان حمل داخلي چیست؟ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

ماده 14 قانون تملک آپارتمان‌ها چیست؟
مهر 28, 1396
padcast
اخبار صوتی بیمه-24 شهریور 96
مهر 28, 1396

 بيمه مسؤوليت مدني متصديان حمل داخلي چیست؟

بازدید: 21

بيمه‌گر طبق‌ شرايط اين‌ قرارداد‌ متعهد جبران خسارت‌هايي است‌ كه‌ در نتيجه‌ وقوع‌ هريك از حوادث تحت پوشش مانند حوادث زير به‌ محمولات‌ مورد بيمه وارد شود و مسؤوليت‌ جبران‌ آن‌ به‌ عهده‌ بيمه‌گذار باشد:

📌تصادف‌ و واژگوني و سقوط‌ وسيله‌ حمل و يا برخورد محموله با سایر اشیا اعم از ثابت یا متحرک.
📌پرتاب‌شدن‌ محموله از روي‌ وسيله‌ حمل.
📌آتش‌سوزي‌‌ و يا انفجار محموله.
📌سرقت‌ كلي محموله با وسيله حمل.

دیدگاهتان را بنویسید