سوالاتی که دانستن آن برای یک فروشنده بیمه عمر لازم و ضروری می باشد؟ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

neveshte
,,, بیاییم قدرشناس افراد مروج ایمنی باشیم !”
مهر 27, 1396
نرخ سود فني علي الحساب در بيمه‌نامه‌هاي عمر ذخيره دار به چه ميزان است؟
مهر 28, 1396

بازدید: 338

– انواع بیمه عمر و سرمایه گذاری و تعریف آن؟

– بیمه نامه عمر و تامین آتیه (  بیمه عمر و پس انداز ) چیست؟

– تاریخچه بیمه عمر چیست ؟

 – بیمه عمر و جامع پس انداز  چیست؟ استعلام بیمه عمر چگونه است؟

– بیمه  نامه عمر و سرمایه گذاری بهتر است یا بیمه تأمین اجتماعی یا هر دو  ؟ مبلغ بیمه نامه عمر چقدر است؟

– بیمه عمر از نظر شرعی چه حکمی دارد ؟

– چه کسانی به بیمه عمر نیاز دارند؟

– در صورت ارائه اطلاعات نادرست در پرسشنامه چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

– احتمال ورشکستگی شرکت بیمه وجود دارد در این حالت چه اتفاقی برای بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری می افتد؟

– در صورت نبودن شرکت بیمه چه مرجعی پاسخگوی بیمه عمر می باشد؟

– آیا شرکت های بیمه خصوصی مستقل از بیمه مرکزی هستند؟

– سطح توانگری شرکت های بیمه چیست؟

– بهترین بیمه عمر متعلق به کدام شرکت است ؟

– شرایط بیمه عمر چیست ؟

– مزایای بیمه نامه عمر کدام شرکت بهتر است ؟

–  بازخريد بيمه نامه عمر به چه معناست ونحوه بازخريد بيمه نامه عمر چگونه است؟

– جدول بازخريد در بيمه‌نامه‌هاي عمر ذخيره دار چيست؟

– آیا  بیمه نامه عمر و جامع پس انداز بدون تأیید بیمه مرکزی اجازه ارائه دارند؟

– آیا تمام حق بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری را شرکت بیمه سرمایه گذاری می نماید؟

– تاریخ شروع و ارایه بیمه نامه عمر و تامین آتیه  و … چه زمانی در ایران بوده؟ بهترین بیمه نامه عمر کدام است ؟

– تفاوتهای سرمایه گذاری در بانک و بیمه نامه  عمر و سرمایه گذاری  چیست؟

–  آیا مالیات از بیمه های عمر و پس انداز کسر می شود؟

– مزایای بیمه نامه عمر در مقایسه با سرمایه گذاری در بانک چیست؟

– چگونه بیمه نامه عمر معاف از مالیات است ؟

– انحصار ورثه در بیمه عمر چگونه است ؟

– نقدینگی جمع شده از بیمه های عمر و جامع پس انداز در شرکت بیمه چگونه سازماندهی می گردد؟

– آیا شرکت بیمه در صورت پر کردن فرم پیشنهاد و تنها بدلیل پر کردن آن در صورت فوت بیمه شده بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری  ملزم

به پرداخت خسارت است؟

– بیمه شده ، بیمه گذار و استفاده کننده چه کسانی هستند؟

– آیا بیمه گذار می تواند یک شخص حقوقی باشد؟ بیمه شده و استفاده کننده چطور؟

– آیا بیمه گذار می تواند بدون اطلاع بیمه شده برای او یک بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری تهیه کند؟

– آیا بیمه گذار می تواند بدون اطلاع بیمه شده در بیمه عمر ، تغییراتی ایجاد کند؟

– آیا از مزایای بیمه عمر و تامین آتیه این است که برای تعیین استفاده کننده نیاز به هماهنگی با او باشد؟

– آیا در طول مدت بیمه نامه عمر و تشکیل سرمایه  می توان وارث یا وارثان ( استفاده کنندگان ) را تغییر داد؟

– در بهترین بیمه نامه عمر در صورت فوت بیمه شده و فوت استفاده کننده مزایای بیمه نامه عمر ، به چه کسی می رسد؟

– اگر استفاده کننده ، به جان بیمه شده سوء قصد نماید تکلیف پوشش بیمه نامه  عمر  چه می شود؟

– اگر بیمه شده خودکشی نماید تعهدات شرکت بیمه چه می شود ؟

– آیا بیمه گذار و بیمه شده و استفاده کننده باید با هم نسبتی داشته باشند؟

– آیا مادر و یا پدر به عنوان بیمه گذار می توانند برای فرزند خود به عنوان بیمه شده بیمه نامه  عمر و پس انداز تهیه کنند ؟

– اگر بعد از مدتی از گذشت بیمه نامه، بیمه گذار بخواهد کناره گیری کند، بیمه شده خودش می تواند بیمه گذار باشد و مزایای بیمه عمر را ادامه دهد؟

– آیا می توان در بیمه نامه  عمر ، بیمه شده را تغییر داد؟

– در صورت فوت بیمه شده، جدول بازخرید بیمه  نامه عمر به وراث تعلق می گیرد؟

–  آیا با فوت بیمه شده بر اثرجنگ ، بیمه نامه عمر پوشش دارد؟

– آیا بیمه نامه عمر دارای مدت بیمه  است؟

– جدول بیمه عمر چیست و به چه مواردی بستگی دارد ؟

– محاسبه بیمه نامه عمر به چه صورتی است ؟

– برای استعلام بیمه عمر تمامی شرکت ها و مقایسه آن ها تا انتخاب بهترین بیمه نامه عمر مناسب ، بیمه شده چه باید کرد؟

– آیا بیمه گذار بیمه نامه عمر و پس انداز می تواند مدت بیمه را کم و زیاد کند؟

– در صورت اتمام مدت بیمه نامه عمر و تشکیل سرمایه  آیا بیمه گذار می تواند مدت بیمه نامه عمر را تمدید کند؟

– آیا بیمه گذار می تواند  بیمه عمر  را باز خرید نماید؟

– آیا می توان مبلغ حق بیمه عمر را کم یا زیاد کرد؟

– آیا در صورت نیاز حق برداشت از بیمه نامه وجود دارد؟

– اگر بیمه گذار در سالی حق بیمه  نامه عمر و سرمایه گذاری را پرداخت ننماید چه می شود؟

– آیا پایان قرارداد کل سرمایه جدول بیمه عمر یکجا پرداخت می شود؟ چه راهکارهایی به بیمه گذار پیشنهاد می شود؟

– تفاوت حقوق بازنشستگی تأمین اجتماعی با مستمری بیمه های عمر و سرمایه گذاری چیست؟

– مستمری و بازنشستگی طرح پایانی کدام بیمه عمر و تامین اتیه است؟چگونگی محاسبه بیمه نامه عمر ؟

– در پایان قرارداد در شرایط بیمه  نامه عمر و سرمایه گذاری مبلغ سرمایه گذاری به چه کسی می رسد؟

– در صورت انصراف بیمه گذار تسویه چگونه انجام می گیرد؟

– نحوه تخصیص سود سالانه به حق بیمه پرداختی به چه صورت است؟

– سود مرکب بیمه  نامه عمر چیست و نحوه سود دهی به بیمه نامه به چه صورتی است؟

– به این بیمه نامه ها چه نرخ سودی داده می شود؟

– نرخ تضمینی یعنی چه و چه مبلغی است؟

– آیا احتمال تغییر نرخ تضمینی وجود دارد؟

– پیش بینی نرخ سود دهی ۱۸ و ۲۰ به چه معنی است؟

– آیا روی بیمه نامه وام داده می شود؟به چه صورت و با چه بهره ائی؟از بانک گرفته می شود یا بیمه؟

–آیا برای دریافت وام نیاز به وثیقه می باشد؟ شرایط بیمه عمر در این خصوص چگونه است؟

– برای مبارزه با تورم چه تدبیری اندیشیده شده است؟ مزایای بیمه نامه عمر در این رابطه کدام است؟

– آیا حق بیمه با سرمایه فوت نسبت دارد؟ مبلغ بیمه عمر چقدر است ؟حداقل و حداکثر آن چقدر است؟

– آیا نیاز به چکاب است؟ هزینه چکاب بر عهده کیست؟ در تمامی شرکت های بیمه یکسان رفتار می گردد؟

– در صورت انصراف بیمه شده بعد از چکاب هزینه چکاپ با چه کسی است؟

– اگر بیمه شده بدون اطلاع خود از مریضی  چکاپ بیمه نامه عمر شود و شرکت بیمه از پذیرفتن بیمه او خودداری نماید هزینه چکاپ با کیست؟

– چکاپ بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در کجا انجام می گیرد؟

– آیا یک نفر می تواند به هر تعداد و هر سرمایه ائی از یک یا چندین شرکت بیمه نامه عمر تهیه نماید؟

– آیا اگر شخص بیمه نامه های موجود خود را به اطلاع شرکت بیمه نرسانده باشد، شرکت بیمه می تواند از پرداخت تمام یا بخشی از خسارت خودداری نماید؟

– آیا برای داشتن سرمایه فوت بیمه عمر هزینه ائی جداگانه پرداخت می گردد؟

– پوشش های بیمه نامه عمر چیست؟ جدول بیمه عمر چیست؟

– منظور از سرمايه مخفف چيست ؟

– در بيمه نامه هاي مختلط ، خطر فوت وتشكيل سرمايه در صورت عدم پرداخت حق بيمه وضعيت بيمه نامه به چه صورت خواهد بود؟

– آیا برای پوشش های بیمه عمر هزینه جداگانه از حق بیمه عمر باید پرداخت گردد؟

– شرایط سنی آزمایشات پزشکی چه مقدار است؟

– امراض خاص بیمه عمر شامل چه مواردی می باشد و چند بار در طول بیمه نامه پرداخت می گردد؟

– امراض خاص بیمه عمر شامل چه بیماری هایی می باشد و حق بیمه آن به چه چیزی بستگی دارد؟

– پوشش حادثه بیمه نامه عمر شامل چه مواردی می باشد؟

– پوشش حادثه بیمه نامه عمر و خسارت آن به چه چیزی بستگی دارد؟ تا چند برابر؟

– در صورت حادثه و فوت بیمه شده خسارت چگونه پرداخت می شود؟

– پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه نامه عمر چیست؟ محاسبه بیمه عمر و …چگونه می شود؟

– در صورت از کار افتادگی و عدم پرداخت حق بیمه ، ابطال بیمه  نامه عمر و جامع پس انداز  و .. چگونه می شود؟

– در صورتیکه سکته عامل تصادف بیمه شده و مرگ او گردد ، خسارت بیمه نامه عمر و تامین اتیه و …. چگونه پرداخت می شود؟

– چرا در سالهای اولیه بیمه نامه سود دهی ندارد؟ ایا این موضوع در انواع بیمه عمر  یکسان است؟

– بیمه گر اتکائی کیست؟ آیا تمام شرکت های بیمه از بیمه گر اتکایی سود می برند ؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *