ويژگي های بيمه نامه هاي عمر و پس انداز چیست؟ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

📌 آیا میدانید بیمارستانها و مراکز درمانی هنگام پذیرش مصدوم حق دریافت هیچگونه وجهی از مصدوم، همراهان و مقصر حادثه را ندارند‼
مهر 28, 1396
خطرات و حوادث تحت پوشش براي بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه چیست؟
مهر 28, 1396

ويژگي های بيمه نامه هاي عمر و پس انداز چیست؟

بازدید: 24

 

1⃣تضمين سود سرمايه گذاري در بلند مدت.
2⃣ امكان بازخريد بيمه نامه براي بيمه گذار.
3⃣ امكان برداشت بيمه گذار از محل اندخته بيمه عمر.
4⃣ امكان پرداخت وام به بيمه گذار از محل اندوخته بيمه نامه بدون نياز به ضامن (وقتي شخصي بخواهد از بانك وام دريافت كند حتما نياز به دو ضامن معتبر خواهد داشت در صورتيكه در اين بيمه نامه بدون نياز به ضامن امكان اخذ وام براي فرد بيمه گذار وجود دارد).
5⃣امكان دريافت سرمايه بيمه در پايان مدت بيمه نامه به طور يكجا توسط بيمه گذار (يعني از محل اندوخته هاي حق بيمه سرمايه اي تشكيل مي شود كه در پايان مدت بيمه نامه به صورت يكجا به بيمه گذار پرداخت مي شود كه سرمايه گذاري محسوب مي شود).
6⃣امكان افزايش سرمايه بيمه براي رفع اثرات تورم و جبران كاهش قدرت خريد بيمه گذار.
7⃣ امكان پرداخت حق بيمه به صورت يكجا و اقساطي در اين بيمه نامه.
8⃣ پرداخت سود مشاركت در منافع شركت بيمه.
9⃣جبران اقساط حق بيمه هاي معوق از طريق اندوخته بيمه گذار در شركت بيمه(يعني زماني كه فردي از بانك وام مي گيرد در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسيد جريمه به وي تعلق مي گيرد اما در بيمه نامه عمر و تشكيل سرمايه به اين شكل نيست و در صورت تعويق در پرداخت اقساط، شركت بيمه از محل اندوخته اين اقساط را پرداخت مي كند).
🔟معافيت مالياتي از مزاياي ويژه اين بيمه نامه است و اين بيمه نامه مشمول قانون ماليات بر ارث نيز نمي شود.

دیدگاهتان را بنویسید