بيمه مسئوليت مدني سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث (ویژه عمليات ساختماني) چیست ؟ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بيمه مسئوليت مدني سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث (ویژه عمليات ساختماني) چیست ؟

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته بدنه اتومبيل کدامند ؟
مهر 29, 1396
نوشته های بیمه ای
”’درک مخاطرات پیش روی مردم مبنای بیمه گری تحول گراست ,,,
مهر 30, 1396

بيمه مسئوليت مدني سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث (ویژه عمليات ساختماني) چیست ؟

بازدید: 142

گاهي در طول انجام عمليات ساختماني خسارت مالي و صدمات جسماني به اشخاص ثالث وارد مي آيد كه ناشي از عمليات تخريب، گودبرداري، کندن پی، نصب اسكلت فلزي و غيره مي باشد. اين خسارت ها مي تواند شامل نشست یا ریزش ساختمان هاي مجاور، خسارت مالي وارد به اثاثيه ساختمان مجاور در اثر ريزش، خسارت وارد به خيابان، پياده رو و اموال عمومي از جمله فضاي سبز و خسارات وارد به تاسيسات تحت الارضي از جمله خطوط انتقال آب، گاز و تلفن و هم چنين خسارت جاني وارد به عابرين و همسايگان باشد.

با اخذ بيمه نامه مسئوليت مدنی سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث، صاحبكار و كليه عوامل اجرايي به طور مشترك در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش قرار مي گيرد.

دیدگاهتان را بنویسید