معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته مهندسي کدامند ؟ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

nokate bime
معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته كشتي کدامند ؟
مهر 29, 1396
معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته باربري کدامند ؟
مهر 29, 1396

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته مهندسي کدامند ؟

nokate bime

nokate bime

بازدید: 30

در بيمه‌هاي مهندسي به دليل تعدد پوشش و تنوع پروژه‌ها، احصاي عوامل موثر در ارزيابي ريسك و تعيين حق‌بيمه به صورت جامع دشوار است زيرا بسته به نوع پروژه ممكن است عوامل مورد نظر آنقدر متنوع و متكثر باشند كه نتوان همه آنها را فهرست نمود. بدليل همين محدوديت، آنچه در اين ضوابط اعلام شده است عوامل كلي و فراگير بيمه‌هاي مهندسي است. بنابراين توجه به عوامل و پارامترهاي ويژه هر نوع پروژه موضوع بيمه كه در اين ضوابط ذكر نشده نيز مورد تاكيد است

۱-           شناسائي ريسك‌هاي هر بخش از پروژه‌.

۲-          تعيين ميزان تعهدات بيمه‌گر در هر بخش.

۳-          تفكيك پروژه به بخش‌هاي مختلف از جمله سازه‌هاي موقتي، عمليات ساختماني، ماشين‌آلات، دورة نگهداري، آزمايش و راه‌اندازي و …

۴-          نحوه پرداخت حق بيمه.

۵-          سابقه فعاليت‌هاي پيمانكار.

۶-          امكانات ايمني در بخش‌هاي مختلف پروژه‌ها.

۷-          مسئوليت در قبال اشخاص ثالث با در نظر گرفتن محيط پيرامون پروژه‌ها.

۸-          عوامل تشديد خطر در رابطه با وضعيت و محل اجراي پروژه‌ها و ماشين‌آلات.

۹-          استهلاك و عمر مفيد ماشين‌آلات.

۱۰-       برآورد زيان‌هاي ناشي از خطاي انساني، نقص فني و مخاطرات بيروني.

۱۱-       خطرات اضافي و استثنائات.

۱۲-       توجه به خسارت‌هاي غيرمستقيم مانند عدم‌النفع.

۱۳-       تجربه خسارت‌هاي سال گذشته و ويژگي‌هاي هر ريسك.

۱۴-       دوره انتظار در پوشش عدم‌النفع.

۱۵-       دامنه خسارت‌هاي تحت پوشش بر اساس نوع پروژه‌ها.

۱۶-       بررسي كامل خطرات طبيعي و محيطي و وضعيت زمين‌شناختي محل.

۱۷-       مدت اجراي پروژه.

۱۸-       ويژگي‌هاي طرح و نوع مصالح ساختماني.

۱۹-       درصد پيشرفت پروژه.

۲۰-       شرايط و تمهيدات مربوط به اطمينان از سلامت اجراي پروژه.

۲۱-       تجهيزات ايمني و اطفاي حريق و امكانات حفاظتي.

۲۲-       تجربه پرسنل.

۲۳-       سوابق اجرائي پيمانكار در انجام پروژه‌هاي مشابه.

۲۴-       شرايط مالي بيمه‌گذار و روش‌هاي تامين مالي پروژه.

۲۵-       تعداد و نوع شيفت‌هاي كاري.

۲۶-       ميزان و نوع مسئوليت‌هاي مجري.

۲۷-       سازندگان و عرضه‌كنندگان تجهيزات و لوازم و مصالح.

۲۸-       سوابق و خسارات قبلي پيمانكار.

۲۹-       شرايط و كلوزهاي پيوست بيمه‌نامه.

۳۰-       نوع و سطح تكنولوژي انجام كار.

دیدگاهتان را بنویسید