معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته نفت، گاز و پتروشيمي در بخش on shore: - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته نفت، گاز و پتروشيمي در بخش on shore:

nokate bime
 معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه رشته نفت، گاز و پتروشيمي در بخش off shore:
مهر 30, 1396
نوشته های بیمه ای
,,,مهربانی و خدمات بیمه ,دو روی یک سکه اند.,,,
آبان 2, 1396

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته نفت، گاز و پتروشيمي در بخش on shore:

INSURANCE

INSURANCE

بازدید: 27

۱-          دارا بودن مجوز انجام كارهاي سرد (cold work permit) و گرم (Hot work permit)

۲-          وجود آموزش‌هاي تخصصي ايمني اشخاص درگير در حين پروژه

۳-          شناخت و نحوه برخورد و ثبت Near Missها (آنچه كه به وقوع نمي‌پيوندد ولي خيلي به وقوع نزديك است)

۴-          كاليبراسيون تجهيزات و ماشين‌آلات

۵-          استانداردهاي اورهال (over Haul) تجهيزات و ماشين­آلات براساس دستورالعمل­هاي كارخانه سازنده

۶-          روش­هاي اجرايي ساخت يا بهره­برداري

۷-          تمهيدات لازم جهت مواجهه با تغييرات جوي (وقوع طوفان و نزولات آسماني ) و دارا بودن ماشين­ آلات، پمپ­هاي لازم جهت تخليه و يا برگشت آب

۸-          سوابق و تمهيدات ايمني پروژه از نظر حوادث طبيعي

۹-          آناليز ريسك تجهيزات سنگين وزن (نحوه تخليه، بارگيري، حمل و تخليه در سايت، زمان جابجايي تجهيزات و نصب آن در ارتفاعات)

۱۰-       ايمني انجام كار در ارتفاعات و ايجاد داربست­ها

۱۱-       برنامه انجام گودبرداري­ ها و نحوه پايداري در ديواره ­هاي گود

۱۲-       برنامه اجراي فونداسيون مربوط به تجهيزات سنگين و مهم

۱۳-       برنامه نصب تجهيزات سنگين و مهم

۱۴-       وجود مانورهاي تمرين جهت مواجهه با حادثه

۱۵-       برنامه مقابله پيمانكار در مواجهه با شرايط بحران

دیدگاهتان را بنویسید