آیا تخریب کامل یک چشم از کارافتادگی محسوب می شود؟؟؟ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

آنچه که باید در مورد الحاقیه بیمه نامه ها بدانید
دی 4, 1396
بیمه مسؤولیت مدیران تعمیرگاه های مجاز خودرو چیست؟؟؟
دی 4, 1396

آیا تخریب کامل یک چشم از کارافتادگی محسوب می شود؟؟؟

بازدید: 126

آیا تخریب کامل یک چشم در بیمه های حوادث جزء تعهدات نقص عضو و یا ازکارافتادگی دائم می باشد؟

مطابق آئین نامه شماره 84 بیمه مرکزی ایران مصادیق نقص عضو و ازکارافتادگی دائم در بیمه های حوادث شامل موارد ذیل می باشد:

1- نابینایی کامل و دائم از دو چشم
2- ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع دو دست حداقل از مچ
3- از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع دو پا حداقل از مچ
4- از کارافتادگی دائم و کامل یک دست و یک پا حداقل از مچ
5- از دست دادن هر دو پنجه پا
6- قطع کامل نخاع
7- ناشنوایی کامل و دائم هر دو گوش
8- برداشتن فک پایین

دیدگاهتان را بنویسید