بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان چیست ؟؟؟ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بيمه تضمين كيفيت ساختمان (بيمه نامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان) چیست؟؟؟
دی 4, 1396
بیمه بدنه و ماشين آلات كشتي چیست؟؟؟
دی 4, 1396

بازدید: 7

كارفرمايان طبق قانون مسئول رعايت اصول ايمني و حفاظت از كارگـران و كاركنان شاغـل در محدوده مكانـي خود مي باشند.

عليرغم نظارت و رعايت اصول ايمني، حوادث متعددي در كارگاه و محل فعاليت كاركنان واقع مي شود كه معمولا” طبق راي صادره از سوي مراجع قضايي، كارفرما مسئول شناخته مي شود.

با توجه به تنوع مشاغل كاري كه كارفرمايان در رابطه با كاركنان خود دارند و جهت سهولت و دسته بندي ريسكها و مشاغل، كاركنان در سه زيررشته بيمه‌اي به شرح ذيل تقسيم بندي مي شوند:
– كاركنان شاغل در پروژه هاي ساختماني
– كاركنان شاغل در پروژه هاي عمراني
– كاركنان شاغل در واحدهاي خدماتي، صنعتي، توليدي، بازرگاني، تجاري و…

در صورت وقوع حادثه حين كار كه در طول مدت اعتبار بيمه نامه موجب صدمات جاني به كاركنان شود غرامت هاي تصريح شده در بيمه نامه (غرامت فوت و نقص عضو و هزينه هاي پزشكي) طبق راي دادگاه و يا بصورت توافقي به زيان ديده پرداخت خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید