بيمه نامه هاي عمر به شرط حيات چیست؟؟؟ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

خسارت همگانی general average چیست؟؟؟
دی 4, 1396
مرور زمان بيمه مسئوليت پزشكان و پيراپزشكان چه مدت و محدوده فعاليت آن ها شامل چه مكان هايي است؟
دی 4, 1396

بيمه نامه هاي عمر به شرط حيات چیست؟؟؟

بازدید: 7

بيمه هاي عمر يا زندگي از سه نوع بيمه نامه تشكيل مي شوند.

نوع اول بيمه نامه هاي زندگي به شرط فوت، بيمه نامه هاي زندگي به شرط حيات و بيمه نامه هاي مختلط؛ يعني هم به شرط فوت و هم به شرط حيات.
در این بیمه نامه همانطور كه از نامش پيداست در صورتيكه بيمه شده در پايان قرارداد در قيد حيات باشد سرمايه اي را تحت عنوان سرمايه بيمه عمر به شرط حيات از شركت بيمه دريافت مي كند. اين بيمه نامه ها داراي دوره هاي مشخصي هستند چون زماني هستند، براي مدت يكسال اگر فرد علاقه مند به تمديد باشد مي تواند براي سالهاي بعدي و متمادي آن را تمديد كند.
در اين نوع بيمه نامه فرد بيمه شده بايد تا پايان مدت اعتبار بيمه نامه در قيد حيات باشد تا بتواند از سرمايه بيمه نامه استفاده نمايد.
نكته قابل توجه در اين بيمه نامه لزوم حيات بيمه شده در زمان اعتبار بيمه نامه است. اگر در طول مدت اعتبار بيمه نامه، فرد بيمه شده فوت كند هيچ سرمايه اي به فرد و ذينفع او تعلق نمي گيرد.

دیدگاهتان را بنویسید