بیمه سازه هاي تكميل شده چیست ؟؟؟ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بیمه مسؤولیت مدیران تعمیرگاه های مجاز خودرو چیست؟؟؟
دی 4, 1396
بيمه تضمين كيفيت ساختمان (بيمه نامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان) چیست؟؟؟
دی 4, 1396

بازدید: 9

⬅️پوشش اين بيمه نامه كه به صورت اختصار با عبارت CECR نمايش داده مي شود، بعد از اتمام پروژه هاي پيمانكاري و نصب و تحويل آن به كارفرما آغاز مي گردد. به عبارتي اين بيمه نامه در دوران بهره برداري از پروژه مورد استفاده قرار مي گيرد.

سازه هایی همچون : پل ها، جاده ها، سدها، ايستگاههاي پمپاژ آب و هر سازه اي كه در حال بهره برداري است ميتوانند در اين نوع يمه نامه تحت پوشش قرار گيرند. لازم به ذكر است پوشش بيمه اي مواردي نظير مدارس، ساختمانهاي مسكوني، هتلها و غيره، با اين بيمه نامه قابل ارائه نمي باشد.

بديهي است هر سازه در حال بهره برداري، ممكن است از طرف خطرات خاصي مورد تهديد قرار گيرد. بنابراين نوع پوشش در اين نوع بيمه نامه تمام خطر نبوده و محدود به خطراتي است كه از طرف بيمه گذار درخواست ميشود.

برخي از استثنائات اين نوع بيمه نامه عبارتند از :

• هر نوع سهل انگاري
• جنگ، حمله هسته اي
• اشتباهات ناشي از طراحي غلط
• خسارات تبعي
• عيب ذاتي

اين بيمه نامه به صورت ساليانه صادر مي گردد. لازم به ذكر است در اين نوع بيمه نامه خسارات و صدمات وارده به اشخاص و اموال افراد ثالث نيز مي توانند در طول مدت اجراي پروژه، تحت پوشش بيمه اي قرار گيرند.

آنچه كه در اين نوع بيمه نامه حائز اهميت است، اظهار ارزش واقعي موارد بيمه توسط بيمه گذار (نه بر اساس ارزش دفتري) ميباشد. چرا كه در غير اين صورت، روند پرداخت خسارت دچار مشكل خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید