درصورت وقوع خسارت آتش سوزي چه اقداماتي بايد كرد و وظايف بيمه گذار چيست ؟ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

درصورت وقوع خسارت آتش سوزي چه اقداماتي بايد كرد و وظايف بيمه گذار چيست ؟

بيمه نامه مسئوليت مدنی ناشي از آتش‌سوزي چیست؟؟؟
دی 4, 1396
ماده 14 قانون تملک آپارتمانها و ماده 20 آیین نامه اجرایی آن چیست؟؟؟
دی 4, 1396

درصورت وقوع خسارت آتش سوزي چه اقداماتي بايد كرد و وظايف بيمه گذار چيست ؟

بازدید: 9

۱- اعلام خسارت حداكثر تا ۵ روز به بیمه گر.

۲- تا ۱۰ روز از زمان اطلاع وقوع حادثه توسط بيمه گذار بايستي كيفيت حادثه و فهرست اشياء نجات داده شده و محل جديد آنها و مبلغ تقريبي خسارت را براي بيمه گذار ارسال نمايد.

۳- براي جلوگيري از توسعه خسارت هنگام حادثه و يا بعد از وقوع آن كليه اقدامات لازم را بعمل آورد.

۴- بدون اجازه بيمه گر در مورد بيمه تغييراتي ايجاد نكند كه تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال كند مگر اينكه تغييرات در جهت تقليل خسارت يا حفظ منافع عمومي ضرورت پيدا كند.

دیدگاهتان را بنویسید