شرايط پرداخت خسارت بدون کروکی( بیمه شخص ثالث) چیست؟؟؟ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

مرور زمان بيمه مسئوليت پزشكان و پيراپزشكان چه مدت و محدوده فعاليت آن ها شامل چه مكان هايي است؟
دی 4, 1396
دوره نگهداری یا دوره تضمین در بیمه مهندسی چیست؟؟؟
دی 4, 1396

شرايط پرداخت خسارت بدون کروکی( بیمه شخص ثالث) چیست؟؟؟

بازدید: 12

1- هر دو خودرو مقصر و زيان ديده در زمان وقوع حادثه دارای بيمه نامه شخص ثالث معتبر و پيوسته باشند.
2- رانندگان هر دو خودرو دارای گواهينامه مجاز رانندگی وسيله نقليه مورد حادثه باشند.
3- ميان طرفين حادثه، اختلافی وجود نداشته باشد.
4- خسارت منجر به جرح نباشد.
5- هر دو خودرو (مقصر يا زيان ديده) به شعبه پرداخت خسارت مراجعه کنند.
6- در سال 1395 سقف خسارت بدون کروکی 63 میلیون ريال است.

دیدگاهتان را بنویسید