شرایط افزايش و کاهش در تعداد بيمه‌شدگان بیمه درمان تکمیلی چیست؟؟؟ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

شرایط افزايش و کاهش در تعداد بيمه‌شدگان بیمه درمان تکمیلی چیست؟؟؟

پوشش ترکیدگی لوله آب و خطوط شبکه آبرسانی چیست؟؟؟
دی 4, 1396
خسارت همگانی general average چیست؟؟؟
دی 4, 1396

شرایط افزايش و کاهش در تعداد بيمه‌شدگان بیمه درمان تکمیلی چیست؟؟؟

بازدید: 9

افزايش در تعداد بيمه‌شدگان در طول مدت بيمه‌نامه منوط به استخدام جديد، ازدواج، تولد و يا افرادي كه پس از شروع بيمه‌نامه تحت تكفل بيمه‌شده اصلي قرار مي‌گيرند(كفالت)، خواهد بود و اسامي اين افراد بايد حداكثر تا ۳ ماه بعد از تاريخ استخدام، عقد رسمي، تولد و تاريخ تحت كفالت قرار گرفتن اعلام شود.
ملاك ارائه پوشش بيمه‌اي براي مستخدمين جديد، مزدوجين و تحت تكفلين جديد از تاريخ ورود درخواست كتبي بيمه گذار به دبيرخانه بيمه‌گر و ارائه پوشش به نوزادان از بدو تولد است.

كاهش در تعداد بيمه‌شدگان، در طول مدت بيمه‌نامه بايد حداكثر تا يك ماه پس از خروج مشمولين به بيمه‌گر اعلام شود كه از همان تاريخ حذف انجام پذيرد. در غير اين صورت حذف بيمه‌شده از تاريخ ورود نامه بيمه‌گذار به دبيرخانه بيمه‌گر انجام خواهد پذيرفت.

در صورتيكه بيمه‌شده در طول مدت بيمه فوت كند پوشش بيمه‌اي ساير اعضاي خانواده بيمه‌شده متوفي به شرط پرداخت حق‌بيمه تا زمان انقضاء بيمه‌نامه ادامه خواهد داشت اما پس از انقضاء بيمه‌نامه به دليل نداشتن بيمه‌شده اصلي ارائه پوشش امكان پذير نمي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید