فروردین ۲۰۱۸ | پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 11, 1396

”’ تبریک به گامی ارزشمند که در بیمه مرکزی ایران برداشته شد.,,,

بازدید: 45در خبرهای شب گذشته ,احکام صادره از سوی رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران در چهار پست سازمانی نهاد ناظر منتشر گردید که برای هر […]
بهمن 10, 1396

”’چگونه انگیزه شغلی فروشند گان خدمات بیمه را افزایش دهیم ؟”’

بازدید: 60برخی از همکاران محترم شبکه فروش بیمه درخواست نوشتن یادداشتی انگیزشی در خصوص نحوه فعالیت موثر تر در بازار بیمه را نموده اند و برخی […]
بهمن 7, 1396

”’اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی ,,, ( قسمت دهم )

بازدید: 9وقتی موضوع حمایت از تولید ملی و مبارزه با بیکاری گسترده در سطحی وسیع و سرمایه گذاری های سنگین مطرح میگردد این به مفهوم هدف […]
بهمن 6, 1396

”’اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی,,, ( قسمت نهم )

بازدید: 37 در حین نوشتن این سری از یادداشت ها ,خبرهایی از تصمیمات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون ,کار و رفاه اجتماعی و […]
بهمن 6, 1396

”’ریسک کم آبی با فرهنگ سازی کنترل می شود !!!!!؟؟؟”’

بازدید: 4بنا به گفته کارشناسان وزارت نیرو و سازمان آب و اساتید فن ,متاسفانه میانگین بارش نزولات آسمانی در سال جاری و سالهای اخیر در کشورمان […]