بهمن 11, 1396

”’ تبریک به گامی ارزشمند که در بیمه مرکزی ایران برداشته شد.,,,

در خبرهای شب گذشته ,احکام صادره از سوی رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران در چهار پست سازمانی نهاد ناظر منتشر گردید که برای هر یک […]
بهمن 10, 1396

”’چگونه انگیزه شغلی فروشند گان خدمات بیمه را افزایش دهیم ؟”’

برخی از همکاران محترم شبکه فروش بیمه درخواست نوشتن یادداشتی انگیزشی در خصوص نحوه فعالیت موثر تر در بازار بیمه را نموده اند و برخی از […]
بهمن 7, 1396

”’اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی ,,, ( قسمت دهم )

وقتی موضوع حمایت از تولید ملی و مبارزه با بیکاری گسترده در سطحی وسیع و سرمایه گذاری های سنگین مطرح میگردد این به مفهوم هدف گذاری […]
بهمن 6, 1396

”’اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی,,, ( قسمت نهم )

در حین نوشتن این سری از یادداشت ها ,خبرهایی از تصمیمات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون ,کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور […]
بهمن 6, 1396

”’ریسک کم آبی با فرهنگ سازی کنترل می شود !!!!!؟؟؟”’

بنا به گفته کارشناسان وزارت نیرو و سازمان آب و اساتید فن ,متاسفانه میانگین بارش نزولات آسمانی در سال جاری و سالهای اخیر در کشورمان پایین […]