دیه دوم چیست؟ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

چگونه مذاکره کننده قوى باشیم؟
دی 13, 1396
اگر بر اثرحادثه رانندگی شخصی مصدوم شد برای انتقال وی به بیمارستان باید به نکات زیر دقت کنید
دی 13, 1396

بازدید: 152

🔸در صورت بروز حادثه، اگر شخصی فوت نکند اما صدمات وارده به او منجر شود تا از یک دیه ی کامل فراتر رود به آن دیه دوم می گویند.

🔹 بطور مثال اگر شخصی قطع نخاع شود، به علت از دست دادن توانایی استفاده از دو دست، دو پا، عدم داشتن کنترل بر اجابت مزاج از دست دادن توانایی باربری و…، بیشتر از یک دیه ی کامل به شخص تعلق میگیرد که درصورت عدم خریداری این پوشش در بیمه های مسئولیت اگر حادثه ای این چنین رخ دهد باید کارفرما باقی مانده ی دیه را از جیب خود پرداخت کند. / بیمه گر

دیدگاهتان را بنویسید