چنان چه کسی پروانه رانندگی اش را به موقع تمدید نکرد آیا در صورت رانندگی مرتکب جرم شده است؟ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

چنان چه کسی پروانه رانندگی اش را به موقع تمدید نکرد آیا در صورت رانندگی مرتکب جرم شده است؟

شرايط پرداخت خسارت مالی بدون کروکی( بیمه شخص ثالث) چیست؟
دی 13, 1396
چترا ،طرح هوشمندانه و زیرکانه شرکت بیمه البرز‼
دی 13, 1396

چنان چه کسی پروانه رانندگی اش را به موقع تمدید نکرد آیا در صورت رانندگی مرتکب جرم شده است؟

بازدید: 9

خیر، عدم تمدید گواهی نامه رانندگی، دارنده آن را در حکم فرد فاقد گواهی نامه قرار نمی دهد و با پرداخت جریمه مربوطه گواهی نامه اش تمدید می شود.
💢از مورد فوق نتیجه میگیریم که درصورت تصادف منجر به جرح یا فوت شخص ثالث با راننده ای که گواهی رانندگی خود را تمدید نکرده است مشمول بند پ ماده 15قانون اجباری شخص ثالث نمی شود .
ماده 15 قانون اجباری در خصوص عدم تعهد بیمه گر است . / بیمه گر

دیدگاهتان را بنویسید