فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش یک(فارسی) - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

crm
نحوه ی استفاده از شبکه های اجتماعی برای خدمات مشتریان
اسفند 16, 1396
مقالات بیمه
مقاله شماره 16-حاوی دو مقاله تخصصی بیمه 
اسفند 16, 1396
INSURANCE

INSURANCE

بازدید: 25

حادثه  و درمان

Accident & health
حادثه  قهري , بلاي آسماني Act of God
آكچوئر ,محاسب  نرخ  بيمه Actuary
نماينده  بيمه Agent
تمام  خطر All risks
مقرري  بيمه  عمر Annuity
قاعده  نسبي Average clause
سرمايه  بيمه  زندگي Benefit
هزينه  استهلاك Beterment
دلال  بيمه ; كارگزار Broker
بيمه  ساختمان Buildings insurance
ظرفيت  شركت  بيمه Capacity
شركت هاي  بيمه  اختصاصي Captive insurer
گواهينامه Certificate
ادعاي  خسارت Claim
بيمه  مشترك Co-insurance
بيمه نامه هاي  تجمعي  زندگي Collective life policies
كارمزد Commission
بيمه  جامع Comprehensive insurance
شرايط بيمه نامه Conditions
خسارت هاي  تبعي Consequential loss
بيمه نامه  اثاث  منزل Contents policy
شرط مستمري Contingent annuities
شرط قابل  تبديل Convertible term
گواهي  موقت Cover note
بيمه  بيماري  وخيم Critical illness

 

منبع : پایگاه جامع اطلاعات بیمه (اینشورنس اینفو)

دیدگاهتان را بنویسید