آنچه در مورد الحاقیه بیمه نامه ها باید بدانید: - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

”’ کنترل ریسک های زیست محیطی را وظیفه ملی و انسانی بدانیم ,,,(ریسک ،محیط زیست)
فروردین 27, 1397
news
بانک مرکزی شرکت های بیمه را درفهرست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی قرارداد
فروردین 28, 1397

بازدید: 7

– برگ الحاقی یک سند بیمه‌نامه‌ای تکمیل‌کننده بیمه‌نامه است. این سند باید گویای همه تغییر‌های حاصل در بیمه‌نامه باشد.

– از آنجا که گاهی در جریان اعتبار بیمه‌نامه، تغییراتی در میزان و چگونگی ریسک، (کاهش یا افزایش) سرمایه بیمه، مبلغ بیمه‌شده، مدت بیمه و… ایجاد می شود، صدور الحاقیه ضرورت پیدا می کند. چرا که برای جلوگیری از مخدوش شدن سند، این تغییرات را نمی‌توان در متن بیمه‌نامه صادر شده اعمال و اجرا کرد.

– از دیدگاه حقوقی برگ الحاقی یک توافق مکمل است نه یک توافق جدا و مستقل از بیمه‌نامه؛ به همین دلیل شرایط و آثار قرارداد بیمه در مورد آن قابل اجرا است.

– هر برگ الحاقی باید شماره ترتیب و شماره بیمه‌نامه اصلی و نشانی بیمه‌گر و بیمه‌گذار و تاریخ صدور و بیان موضوع تغییرات و… را داشته باشد و به امضاء بیمه‌گر برسد و برای بیمه‌گذار نیز ارسال شود.

منبع: پایگاه جامع اطلاعات بیمه (اینشورنس اینفو)

 

دیدگاهتان را بنویسید