پادکست بیمه

پادکست شماره 29-زبان بدن

/
                                                 برای مشاهده م…
پادکست بیمه

پادکست شماره 28-پنج راه نرسیدن به رویاها

/
                                                 برای مشاهده م…
پادکست بیمه

پادکست شماره 27-از رویاهای کودکانه تاکارآفرین نوجوان

/
                                                 برای مشاهده م…
پادکست بیمه

پادکست شماره 26-ساده سازی مشکلات کسب و کار

/
                                                 برای مشاهده م…
نوشته های بیمه ای

روستاهای مخروبه چگونه مجددا آباد میشوند

/
✍️گفتگوی هفته : '''روستاهای مخروبه چگونه مجددا آباد میشوند؟؟؟!!…
نوشته های بیمه ای

نقش صنعت سرگرمی در ممانعت از کاهش بهره وری ملی

/
✍️ یادداشت روز : '''نقش صنعت سرگرمی در ممانعت از کاهش بهره وری …
نوشته های بیمه ای

درخواست منطقی شرکت های بیمه بازرگانی

/
✍️ گفتگوی هفته : '''درخواست منطقی شرکت های بیمه بازرگانی '''…
نوشته های بیمه ای

چرا صنعت بیمه مظلوم واقع شده

/
✍️ یادداشت روز : ''' چرا صنعت بیمه مظلوم واقع شده ؟''' صنعت…
نوشته های بیمه ای

چرا دیدگاههای اقتصادی انسانها با یکدیگر در زندگی تفاوت دارد

/
✍️ یادداشت روز : ''' چرا دیدگاههای اقتصادی انسانها با یکدیگر …