بیمه

شکست دادن فرسودگی شغلی

/
استرس یکی از واقعیت‌های زندگی حرفه‌ای است. اما فشار بیش از حد و بی‌امان…
بیمه

اقدام برای جلوگیری از توسعه و افزایش خسارت

/
بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را نسبت به موضوع بیمه…
بیمه

آیا از رئیس خود متنفرید؟

/
دلیل حداقل نیمی از همه کارکنانی که از کار خود استعفا داده‌اند،…
بیمه

زمان شروع پوشش بیمه

/
علی الاصول به محض انعقاد، قرارداد بیمه شروع شده، ولی معمول اس…
بیمه

آیا واقعا ساعات کاری کمتر کارایی شرکت را افزایش می دهد

/
تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی کار …
بیمه

تعیین ریسک موضوع بیمه

/
اعلام ریسک در قراردادهای بیمه ریسک موضوع بیمه از لحاظ مختلف مد …
بیمه

محیط کار جذاب

/
قاعدتاً روزهایی پیش می‌آید که شرایط محیط کاری‌مان به شدت طاقت‌فرسا…
بیمه

تشدید خطر در بیمه چیست

/
مفهوم تشدید ریسک: قانونگذار تشدید ریسک را به مواردی اطلاق نمو…
بیمه

سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه‌ای

/
تنها افرادی می‌توانند ذینفع قرارداد بیمه قرار گیرند و از پوشش بیمه …