حقوق بیمه

نکات‏ کاربردی‏ در مورد‏ حضور یا عدم حضور اصحاب ‏دعوی‏ در محاکمه ‏های حقوقی

/
در دعاوی مدنی معمولاً این پرسش برای طرفین دعوی پیش می آید که آیا…
حقوق بیمه

نکات ‏کاربردی ‏در مورد‏ چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

/
تعریف چک درماده ۳۱۰ قانون تجارت از چک به عنوان نوشته یاد شده ک…
حقوق بیمه

نکات ‏کاربردی ‏در مورد‏ اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی

/
شاید بتوان گفت پس از آشنایی انسان با خط و استفاده ازآن در رف…
حقوق بیمه

نکات کاربردی ‏در مورد دادگاه های عمومی کیفری

/
دادگاه‏ عمومی کیفری با حضور رئیس شعبه و در غیاب وی یا دادرس …

با ساختار نظارت بیمه ای کانادا آشنا شویم

/
با ساختار نظارت بیمه ای کانادا آشنا شویم جزئیاتی از صادرات بیمه…

زندگینامه حسن خسروشاهی (بنیانگذار فیوچر شاپ)

/
بیوگرافی حسن خسروشاهی در زندگی نامه حسن خسروشاهی اینگونه آمده است…

زندگینامه ویکتور ورم ( استاد کسب و کار)

/
بیوگرافی ویکتور ورم در زندگی نامه ویکتور ورم اینگونه آمده است…

زندگینامه آبراهام مازلو (روانشناس آمریکایی)

/
بیوگرافی ابراهام مازلو در زندگی نامه ابراهام مازلو اینگونه …

زندگینامه جف بزوس (سایت آمازون)

/
بیوگرافی جف بزوس جف بزوس کیست؟ جف بزوس بنیانگذار و مدیر عامل…