حقوق بیمه

نکات کاربردی در مورد نفقه و چگونگی طرح دادخواست

/
تعریف نفقه زوجه: نفقه عبارت است از تأمین هزینه زندگی زن که شا…
حقوق بیمه

نکات کاربردی در مورد توقیف دیه و برداشت مهریه از آن

/
برابر قانون، دیه مالی می باشد که در شرع برای جنایت تعیین شده اس…
حقوق بیمه

نکات کاربردی در مورد حضانت

/
حضانت در لغت به معنی پروردن است در اصطاح عبارت است از نگهداری…
حقوق بیمه

نکات کاربردی در مورد دیه در ماههای حرام

/
معمولاً برای مردم این سوال پیش می آید که در چه ماههایی نرخ د…
حقوق بیمه

شرایط اساسی صحت قرارداد کار

/
قانون کار پیشین موضوع شرایط صحت قرارداد کار را به سکوت برگزار کرده بود و…
حقوق بیمه

اهداف جرم زدایی در دنیای کسب و کار

/
راجع به نیازهای معاصر جرم زدایی و دلایل آن، به نظریات متفاوت…
دانستنی بیمه

آیا انگیزه بیمه حفاظت از شماست !!

/
انواع مختلفی از محصولات بیمه مانند برنامه های بیمه زندگی، بیمه خو…
حقوق بیمه

تکنیک های جرم زدایی در حقوق کسب و کار

/
تکنیک های جرم زدایی برای تعدیل آثار نامطلوب مداخله هنجارهای کیفر…
حقوق بیمه

ساعات کار

/
مواد ۵۱ و ۵۲ قانون کار ضمن تعریف ساعات کار، میزان آن را در موارد مخت…