معرفی تیم ما - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

ما بهترین هستیم

تیم ما متشکل از کارشناسان زبده و متخصص بیمه ای ، فعالان حوزه فروش و مشاورانی می باشد که بصورت داوطلبانه و بدون هیچ چشم داشت مالی در این وب سایت فعالیت نموده تا با ارائه خدمات و تجربیات خود، سهمی در تعالی صنعت بیمه در ایران داشته باشند.

بهروز اسدنژاد

نویسنده وب سایت


- مدیر برنامه ریزی و بودجه بیمه ایران
- رییس اداره کل هماهنگی شعب بیمه ایران
- معاون اداره کل هماهنگی شعب بیمه ایران
- رییس اداره فنی و اتکایی مدیریت بیمه های آتش سوزی
- سرپرست مالی شعبه پست
- عضو سابق کميته اقتصادي انجمن دوستي ايران و کانادا
- مشاور انجمن علمي دانشجويي دانشگاه علوم اقتصادي و دانشکده بيمه اکو
- عضو مركز مطالعات و تحقيقات دانشكده اقتصاد علامه طباطبایی
- مدیر دپارتمان بیمه موسسه آموزش آزاد عالی بهار
- عضو کارگروه تخصصی تعالی سازمانی( EFQM ) و کمیته فروش شرکت سهامی بیمه ایران
- دبیر کمیته عالی نظام پیشنهادات شرکت سهامی بیمه ایران
- مدیر مسئول و سردبیر نشریه چشم انداز نو
- نماینده شرکت سهامی بیمه ایران در سامانه مدیریت استراتژیک وزارت اقتصاد و دارایی
- عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه
تحصیلات :

فوق لیسانس : مديريت صنعتي از دانشگاه علامه طباطبايي

لیسانس : مديريت صنعتي از دانشگاه علامه طباطبايي

حمیدرضا حاجی اشرفی

نویسنده


- مدیرعامل شرکت تخصصی مدیریت ریسک ,خسارت و داوری پیشگامان توسعه سبز دماوند
- مشاور سندیکاها و انجمن هاو سازمانهای بیمه گذاران
- کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه
- موسس و مدیر آموزشگاه تخصصی بیمه اریکه تجارت
- کارگزار رسمی حقیقی و حقوقی بیمه مرکزی ایران
- دبیر بیمه ای مجله صنعت و ایمنی
- همکاری با برنامه های متعدد رادیو اقتصاد در حوزه بیمه های بازرگانی
- کارشناس ریسک و بیمه
تحصیلات : فوق لیسانس : مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد لیسانس :مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد

احمد کسایی

نویسنده


معاون مديرکل توسعه مديريت ريسک
تحصیلات :

فوق لیسانس : مدیریت بازرگانی گرایش بیمه از دانشگاه آزاد تهران مرکز

لیسانس : مدیریت بیمه از دانشکده علوم اقتصاد و دارایی

علی شهبازی

نویسنده وب سایت


- کارشناس ارشد بیمه های مهندسی
- کارشناس ارشد بیمه های مسئولیت
- کارشناس ارشد بیمه های باربری
- مدرس رشته های بیمه ای
- مشاورامور بیمه ای
- عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه
تحصیلات :

فوق لیسانس : مدیریت بازرگانی گرایش بیمه از دانشگاه آزاد تهران مرکز

لیسانس : مدیریت بیمه از دانشکده علوم اقتصاد و دارایی

اسماعیل بحیرائی

نویسنده


- رئیس اداره صدور بيمه هاي آتش سوزي
- مسئول اداره آتش سوزي
- كارشناس ارشد بيمه هاي اموال
- مدرس اصول بيمه - ارزيابي ريسك(بازديد اوليه)
- مشاورامور بیمه ای
- عضو انجمن اقتصاد دانان ايران
- عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه
تحصیلات :

فوق لیسانس : اقتصاد انرژي از دانشگاه آزاد تهران مرکز

لیسانس : اقتصاد صنعتي از دانشگاه آزاد تهران مرکز

محمد مهدی فتاحیان

نویسنده


- رئيس اداره بيمه هاي مهندسي
- كارشناس ارشد بيمه هاي مسئوليت و مهندسي
- كارشناس ارشد بيمه هاي عمر و حوادث
- مدرس بيمه هاي مهندسي
- مشاورامور بیمه ای
تحصیلات : فوق لیسانس : علوم اقتصادی گرايش اقتصاد انرژي از دانشگاه تهران مرکز لیسانس : علوم اقتصادى گرايش اقتصاد صنعتي از دانشگاه آزاد تهران مركز

سحر بزرگ نیا

نویسنده


- کارشناس بیمه عمر و سرمایه گذاری
- کارشناس بیمه های باربری
- مدیر توسعه بازار
- مدیر ، مشاور و برنامه ریز آموزشی
- مشاورامور بیمه ای
- عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه
- عضو انجمن کارفرمایی کارگزاران صنعت بیمه
تحصیلات : فوق لیسانس : مدیریت بازرگانی گرایش داخلی از دانشگاه آزاد تهران مرکز لیسانس : مدیریت بازرگانی گرایش بیمه از دانشکده علوم اقتصاد و دارایی

حسین رضایی

نویسنده


- مسئول اداره خسارت حوادث بیمه های اشخاص
- کارشناس بیمه های اشخاص
- مشاورامور بیمه ای
- عضو انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
تحصیلات :
فوق لیسانس : حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد تهران شمال
لیسانس : مدیریت بیمه از دانشکده علوم اقتصاد و دارایی
لیسانس : حقوق از دانشگاه پیام نور مرکز

یعقوب اوجارودی

نویسنده


- کارشناس ارشد صدور بیمه های آتش سوزی
- سرپرست تیم پشتیبانی نرم افزار جامع بیمه ای
- کارشناس بازدید اولیه بیمه آتش سوزی
- مسئول اموزش نرم افزار بیمه ای به کارکنان شرکت های بیمه
- مشاورامور بیمه ای
تحصیلات : لیسانس : مدیریت بیمه از دانشکده علوم اقتصاد و دارایی