بزرگ نیا سحر, نویسنده در پایگاه جامع اطلاعات بیمه

خرداد 9, 1397
INSURANCE

بیمه عمر مختلط (mixte)

بازدید: 73 فروش این بیمه نامه به مراتب آسانتر از بیمه های عمر به شرط حیات و به شرط فوت می باشد. زیرا بیمه گر چه […]
مهر 15, 1396

بیمه عمر به شرط حیات

بازدید: 392بیمه عمر به شرط حیاتLiving benefit assurance در این بیمه زندگی چون حیات بیمه شده در تاریخ انقضای بیمه شرط انجام تعهد بیمه گر است […]
شهریور 10, 1396

انواع بیمه عمر

بازدید: 215هدف اساسی بیمه های عمر ایجاد و جمع آوری ذخایر مالی و سرمایه گذاری و کسب سود حاصله از سرمایه گذاری و نهایتاً ایفای تعهدات […]
مرداد 6, 1396

تاریخچه بیمه عمر در دنیا

بازدید: 193در روزگاران کهن سربازان رومی با پرداخت مبالغی از حقوق خود بعنوان حق عضویت و مبلغ ورودی، صندوق هایی تشکیل می دادند که در صورت […]
تیر 26, 1396

تعریف عقد بیمه و ارتباط آن با بیمه های عمر

بازدید: 178قانون بيمه نيز در سال 1316 به تصويب رسيده و مشخصات و اصول و ضوابط عقد بيمه و انواع آن را تعيين نموده است و […]