حقوق بیمه

نکات‏ کاربردی ‏در مورد‏ درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی

/
در خواست اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق مراجع ذیل به عمل می آ…
حقوق بیمه

نکات ‏کاربردی ‏در مورد‏ رعایت ‏حقوق همسایگان نسبت به یکدیگر

/
با نگاهی به آموزه ‏های دینی بدست می‏آید که رعایت حقوق همسایه از سوی همسای…
حقوق بیمه

نحوه اجرای حکم محکومیت به حبس

/
برای اجرای حکم حبس، ابتدا محکوم علیه احضار و در صورت عدم حضور جلب …
حقوق بیمه

نکات کاربردی در مورد رانندگی بدون پروانه

/
برابر قانون هرکس که بدون گواهی نامه رسمی اقدام به رانندگی و یا ه…
حقوق بیمه

نکات کاربردی در مورد ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری

/
برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی مسکن اشخاص از تعرض مصون می باشد و …
حقوق بیمه

نکات کاربردی در مورد قتل زن توسط مرد

/
هرگاه زنی توسط مردی کشته شود این سوال پیش می آید که در صورت اثبات ق…
حقوق بیمه

نکات کاربردی در مورد مستی و ارتکاب جرم

/
مستی که اصولاً در اثر مواد الکلی به وجود می آید اراده شخص را مت…
حقوق بیمه

نکات کاربردی در مورد مسئولیت مالک اتومبیل در تصادف

/
قانونگذار برای اشخاصی که بدون گواهینامه رانندگی می کنند مجازاتهای چون حبس…
حقوق بیمه

نکات کاربردی در مورد حقوق زندانی

/
گرچه شخصی که مرتکب جرم شده به واسطه ارتکاب جرم و به موجب قانون …