اسفند 3, 1396
اخبار

پادکست شماره 14(آموزش فروش و بازاریابی)

                                                 برای مشاهده […]
اسفند 3, 1396
اخبار

پادکست شماره 13(آموزش مذاکره تلفنی)

                                                 برای مشاهده […]
اسفند 3, 1396

پادکست شماره 12(ترفندهای مذاکره پاسخ‌های مثبت-متوالی)

                                                 برای مشاهده […]
اسفند 3, 1396
اخبار

پادکست شماره 11(هشت روش افزایش درآمد به‌کمک شبکه‌های اجتماعی)

                                                 برای مشاهده […]
اسفند 3, 1396
اخبار

پادکست شماره 10(مذاکره گذشته نگر)

                                                 برای مشاهده […]