مهر 29, 1396

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته آتش‌سوزي کدامند ؟

۱-          نوع قرارداد (عادي، تمام خطر، فرست لاس و …) ۲-          گزارش كارشناس ريسك. ۳-          نوع و امكانات ايمني مورد بيمه. ۴-          نوع كالاهاي مورد بيمه. ۵-          دامنة پوشش. ۶-          درصد و […]
تیر 26, 1396

ویدیوی آموزشی بیمه آتش سوزی

بازدید: 74