بایگانی‌ها بیمه باربری و وجوه - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

مهر 30, 1396

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق­ بيمه رشته وجوه در راه:

بازدید: 19۱-          سرمايه ثبتي بيمه­ گذار ۲-          موقعيت جغرافيايي منطقه ۳-          فاصله طولي و زماني بين مبداء و مقصد حمل ۴-          ريسك ترافيكي مسير حمل ۵-          نوع وسيله حمل ۶-          تعداد محافظين […]
مهر 30, 1396

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه رشته وجوه در صندوق:

بازدید: 17۱-          سرمايه ثبتي بيمه ­گذار ۲-          نوع و مشخصات فني و تعداد گاو صندوق ۳-          جانمايي محل استقرار گاو صندوق ۴-          نوع سازه محل استقرار گاو صندوق و بخصوص […]
مهر 29, 1396

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته باربري کدامند ؟

بازدید: 21۱-          نوع و دامنه پوشش براساس كلوزهاي A و B و C و TOTAL LOSS و پوشش‌هاي فراتر از هر كلوز. ۲-          نوع و خصوصيات محموله (شكنندگي، فساد پذيري و …). ۳-          طريق حمل (زميني، هوائي […]
تیر 26, 1396

ویدیوی آموزشی بیمه باربری

بازدید: 25