بایگانی‌ها بیمه مسئولیت - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

مهر 30, 1396

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه رشته مسئوليت مدني در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث براي شناورهاي صيادي‎:

بازدید: 22۱-          سابقه فعاليت حرفه ­اي بيمه گذار ۲-          محدوده مكاني فعاليت ۳-          وضعيت ايمني شناور ۴-          مشخصات فني شناور (سال ساخت، نوع ، سن و ….) ۵-          ظرفيت شناور ۶-          تعداد […]
مهر 30, 1396

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه رشته مسئوليت متصديان حمل و نقل داخلي:

بازدید: 25۱-          ارزش محموله ۲-          نوع حمل ۳-          نوع كالاهاي مورد حمل ۴-          تعداد حمل در دوره اعتبار بيمه نامه ۵-          حوزه جغرافيايي فعاليت بيمه­ گذار ۶-          سوابق خسارتي و حسن شهرت […]
مهر 30, 1396

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه رشته مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان:

بازدید: 31۱-          موضوع فعاليت (عمراني ، ساختماني و ….) ۲-          محدوده مكاني پروژه ۳-          مدت زمان اجراي پروژه ۴-          تعداد كاركنان فعال در پروژه ۵-          تعداد طبقات پروژه ۶-          سقف تعهدات ۷-          خطرات […]
مهر 30, 1396

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ در حق بيمه رشته مسئوليت حرفه‌اي پزشكان:

بازدید: 25۱-          مشخصات بيمه ­­گزار يا بيمه شده از جمله جنسيت، شغل، سن، ميزان تحصيلات، وضعيت تاهل و… ۲-          طبقه­ بندي گروه‌هاي پزشكي و پيرا­پزشكي براساس تخصص و […]