مهر 29, 1396

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته مهندسي کدامند ؟

در بيمه‌هاي مهندسي به دليل تعدد پوشش و تنوع پروژه‌ها، احصاي عوامل موثر در ارزيابي ريسك و تعيين حق‌بيمه به صورت جامع دشوار است زيرا بسته […]
تیر 24, 1396

کلیات بیمه های مهندسی-بخش دوم

دوره بهره برداری بازدید: 236
تیر 24, 1396

کلیات بیمه های مهندسی- بخش اول

 دوره احداث بازدید: 435
تیر 16, 1396

تاریخچه بیمه های مهندسی

امروزه بیمه­ های مهندسی یكی از شاخص ­های انجام فعالیت ­های تولیدی و عمرانی است و رشد آن در هر كشوری نشان دهنده افزایش فعالیت عمرانی […]