بایگانی‌ها بیمه کشتی و هواپیما - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

مهر 29, 1396

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته كشتي کدامند ؟

بازدید: 32با توجه به تنوع كشتي‌ها از جمله باري و مسافري و محدودة تردد آنها، محاسبة نرخ در بيمة كشتي تابع عوامل مختلفي مانند ويژگي‌هاي فني […]