بایگانی‌ها راهنمای بیمه - صفحه 4 از 6 - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اردیبهشت 4, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش نه(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-تعریف سال وقوع حادثه-شدّت حادثه چیست -پيشگيری از حادثه چیست-بيمه حادثه چیست – بيمه حوادث شخصی چیست
اردیبهشت 3, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش هشت(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-ملحقّات بیمه نامه چیست– اجزای بیمه نامه چیست-تواتر حادثه چیست– فراوانی حادثه چیست-بيمه حادثه و سلامتی چیست -حادثه یا پيش آمد چیست  - پوشش منصوبات اضافی وسائط نقليه چیست – پوشش لوازم جانبی چیست
اردیبهشت 2, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش هفت(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-بيمه عمر مختلط زودهنگام -بيمه عمر شتابان-بيمه عمر با شرط پرداخت سرمايه زود هنگام-مسئوليت مفروض-ذينفع مطلق
اسفند 29, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش شش(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین
اسفند 27, 1396
حقوق بیمه

حقوق بیمه(بخش اول) :

مقدمه:   الف) زمینه های روانی و اجتماعی شکل گیری بیمه زندگی افراد در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار دارد. ترس افراد آنها را به […]