بایگانی‌ها راهنمای بیمه - صفحه ۴ از ۶ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اسفند 29, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش شش(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین
اسفند 27, 1396
حقوق بیمه

حقوق بیمه(بخش اول) :

بازدید: 65مقدمه:   الف) زمینه هاي روانی و اجتماعی شکل گیري بیمه زندگی افراد در معرض حوادث و بلایاي طبیعی قرار دارد. ترس افراد آنها را […]
اسفند 27, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش پنج(فارسی)

بازدید: 10 بيمه  مستمری گروهی Occupational pensions بيمه  زيان  پولی Pecuniary loss مستمری Pension مستمری  ساليانه Pension annuities بيمه  ازكارافتادگیدايم Permanent health insurance نرخ  تداوم Persistency بيمه  […]
اسفند 25, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش چهار(فارسی)

بازدید: 22    مسئوليت Liability اميد به  زندگي Life expectancy اعضاي  لويدز Lloyd’s members لويدز لندن Lloyd’s of London حق  بيمه  مازاد Loading بيمه  مراقبت هاي  طولاني Long-term care […]
اسفند 25, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه بیمه-بخش چهار(لاتین)

بازدید: 24Balance Sheet – accounting statement showing the financial condition of a company at a particular date. BCEGS – Building Code Effectiveness Grading Schedule – classification system for […]