بایگانی‌ها راهنمای بیمه - صفحه ۵ از ۶ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اسفند 23, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش سه(فارسی)

بازدید: 9 مستمري  آني Immediate annuities بيمه با سرمايه افزايشي Increasing term اصل  جبران  غرامت Indemnity سرمايه  براساس  شاخص Index-linked بيمه  ازكارافتادگي  دايم Individual permanent health […]
اسفند 22, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه بیمه-بخش چهار(لاتین)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین
اسفند 20, 1396
بیمه

فرهنگ نامه بیمه-بخش سه(لاتین)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین
اسفند 19, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش دو(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین
اسفند 18, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه بیمه-بخش دو (لاتین)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین