بایگانی‌ها راهنمای بیمه - صفحه 5 از 6 - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اسفند 25, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش چهار(فارسی)

    مسئولیت Liability امید به  زندگی Life expectancy اعضای  لویدز Lloyd’s members لویدز لندن Lloyd’s of London حق  بیمه  مازاد Loading بیمه  مراقبت های  طولانی Long-term care insurance […]
اسفند 25, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه بیمه-بخش چهار(لاتین)

Balance Sheet – accounting statement showing the financial condition of a company at a particular date. BCEGS – Building Code Effectiveness Grading Schedule – classification system for assessment […]
اسفند 23, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش سه(فارسی)

مستمری  آنی Immediate annuities بیمه با سرمایه افزایشی Increasing term اصل  جبران  غرامت Indemnity سرمایه  براساس  شاخص Index-linked بیمه  ازکارافتادگی  دایم Individual permanent health insurance بیمه […]
اسفند 22, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه بیمه-بخش چهار(لاتین)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین
اسفند 20, 1396
بیمه

فرهنگ نامه بیمه-بخش سه(لاتین)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین