بایگانی‌ها راهنمای بیمه - صفحه ۶ از ۶ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اسفند 16, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش یک(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین
اسفند 15, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه بیمه-بخش یک(لاتین)

بازدید: 17Accident – an unexpected event or circumstance without deliberate intent. Accident Insurance – insurance for unforeseen bodily injury. Accident Only – an insurance contract that provides coverage, singly […]