بایگانی‌ها راهنمای بیمه - صفحه 6 از 6 - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اسفند 19, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش دو(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین
اسفند 18, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه بیمه-بخش دو (لاتین)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین
اسفند 16, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش یک(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین
اسفند 15, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه بیمه-بخش یک(لاتین)

Accident – an unexpected event or circumstance without deliberate intent. Accident Insurance – insurance for unforeseen bodily injury. Accident Only – an insurance contract that provides coverage, singly or […]