بیمه

انواع خدمات بیمه تامین اجتماعی برای بیمه‌شده

/
انواع خدمات بیمه تامین اجتماعی برای بیمه‌شده در گذشته افراد تنها…
بیمه

بيمه اشخاص يا زندگی چیست

/
بيمه اشخاص يا زندگی / Life insurance در اين بیمه تعهد بيمه‌گر در…
بیمه

الگوی رفتاری ارتقا دهنده

/
نگاه کلی الگوی رفتاری ارتقاء دهنده بُعدهای رفتاری : I خالص  …
بیمه

الگوی رفتاری نماینده

/
نگاه کلی بُعدهای رفتاری : S / I  رفتارهای قابل مشاهده : ساکت و آرام، با ت…
بیمه

شگرد فهمیدن زبان بدن

/
فهمیدن زبان بدن دیگران با ۱۰ شگرد ساده شما می‌توانید با…
nokate bime

میزان حق بیمه حوادث سربازان وظیفه

/
میزان حق بیمه حوادث سربازان وظیفه حق بیمه حوادث سربازان وظیفه بسیا…
بیمه

مدل رفتارشناسی دیسک (DISC) چه کمکی به ما می کند

/
یکی از مهارت های مهم که هر فردی بخصوص مدیران و مذاکره کنندگان باید…
نوشته های بیمه ای

۱۰ روند برتر بیمه در ۲۰۱۷-کاربرد تحلیل داده در بهبود سوددهی و تجربه مشتری

/
روند ۰۶: کاربرد تحلیل داده در بهبود سوددهی و تجربه مشتری تحلیل…
نوشته های بیمه ای

۱۰ روند برتر بیمه در ۲۰۱۷-استفاده در حال افزایش از دیجیتال و موبایل در مدیریت ریسک و تجربه مشتری بهتر

/
روند ۰۵: استفاده در حال افزایش از دیجیتال و موبایل در مدیریت ریسک و تجربه …