بایگانی‌ها نوشته هایی از جنس بیمه - صفحه 10 از 61 - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

مهر 29, 1397
نوشته های بیمه ای

دعوت به تشکیل سندیکای کارگزاران و نمایندگان

چگونگی ترویج فرهنگ بیمه ✍️ یادداشت روز : ”’ دعوت به تشکیل سندیکای کارگزاران و نمایندگان”’ صنعت بیمه همچون تمامی بخش های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی […]
مهر 28, 1397
نوشته های بیمه ای

نوآوری در صنعت بیمه با (ILS)

شرکت های بیمه بطور سنتی استفاده از بیمه های اتکایی و توزیع ریسک را راهکار افزایش و حفظ تعادل توان مالی خود می دانند و بدین […]
مهر 28, 1397
نوشته های بیمه ای

بررسی ازمدیریت ریسک وبیمه در جهان در سالهای 2007 تا 2017

محرکهای بیمه های اتکایی در جهان / بررسی ازمدیریت ریسک وبیمه در جهان در سالهای 2007 تا 2017 با در نظر گرفتن نرخ تعدیلی تورم، پیش […]
مهر 28, 1397
نوشته های بیمه ای

اصلاحات در نظام تامین اجتماعی در ایران از کجا شروع می شود

بازسازی بیمه های پایه و گذر از بحران / اصلاحات در نظام تامین اجتماعی در ایران از کجا شروع می شود؟ اگر امروز صندوقی ایجاد شود […]
مهر 26, 1397
نوشته های بیمه ای

ادغام شرکتهای بیمه نظامی امکان پذیر است

سرنوشت موسسات مالی در انتظار صنعت بیمه ؟! ادغام شرکتهای بیمه نظامی امکان پذیر است صنعت بیمه نیز جهت جلوگیری از موازی کاری و افزایش شرکتهای […]