بایگانی‌ها نوشته هایی از جنس بیمه - صفحه 12 از 61 - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

شهریور 22, 1397
نوشته های بیمه ای

چرا دیدگاههای اقتصادی انسانها با یکدیگر در زندگی تفاوت دارد

✍️ یادداشت روز : ”’ چرا دیدگاههای اقتصادی انسانها با یکدیگر در زندگی تفاوت دارد؟”’ انسانها در سبک گفتار و رفتار در اجتماع با یکدیگر تفاوتهای […]
شهریور 22, 1397
نوشته های بیمه ای

دولت و مجلس در صحنه عینی پرسشگری و پاسخگویی

✍️ گفتگوی هفته : ”’دولت و مجلس در صحنه عینی پرسشگری و پاسخگویی”’ در هفته اخیر ،من نیز همانند میلیونها هموطن در پی طرح سوالات از […]
شهریور 22, 1397
نوشته های بیمه ای

زمان ،گرانبهاترین سرمایه درتوسعه زندگی فردی و کشورها

✍️ یادداشت روز : ”’ زمان ،گرانبهاترین سرمایه درتوسعه زندگی فردی و کشورها ”’ یکی از دروس دانشگاهی در رشته صنایع [کارسنجی و زمان سنجی ] […]
شهریور 4, 1397
نوشته های بیمه ای

مهربانی با خویشاوندان و همسایگان در فرهنگ ایرانیان

✍️گفتگوی هفته : هرگز هیچگاه هیچ ایرانی فراموش نخواهد کرد که چگونه در ابتدای پیروزی انقلاب با آغاز جنگ تحمیلی ، مسولین و نیروهای نظامی و […]
شهریور 4, 1397
نوشته های بیمه ای

 قدر شناسی و احترام به بزرگترهای اجتماع ،ریشه در فرهنگ سترگ اسلامی و ایرانی دارد

✍️ یادداشت روز : دیروز جمعه ۲۶ مرداد ۹۷ خبر اصلی : 🏴[ عزت سینمای ایران رفت ]!!!!!. آدینه ای بیاد ماندنی شد . عزت الله […]