بایگانی‌ها نوشته هایی از جنس بیمه - صفحه 16 از 61 - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

مرداد 8, 1397
نوشته های بیمه ای

چرا خدمات بیمه در ایران توسعه نیافته و کماکان سنتی است ؟

✍ یادداشت روز : همه اشخاص و سازمانها در طول زمان دچار تغییرات میگردند . بسیاری از مشاغل بعلت جایگزین شدن محصولات جدید و تغییر الگوی […]
مرداد 8, 1397
نوشته های بیمه ای

نقش مدیریت ریسک در جلوگیری از وقوع آنتروپی در سیستم کلان اجتماعی

✍ یادداشت روز : نظریه سیستمی معتقد است هر موجود ،هر گیاه ،هر حیوان و هر انسان و سازمانی همچون خانواده ،شرکت ،وزارتخانه و کشور و […]
مرداد 6, 1397
نوشته های بیمه ای

بیمه فر وختنی است یا خریدنی؟(قسمت دوم)

نقش رسانه ملی در گسترش فرهنگ بیمه سازمان صداوسیما به عنوان یک رسانه ملی نقش ویژه‌ای در فرهنگ‌سازی دارد و بدیهی است اطلاع‌رسانی از طریق این […]
مرداد 5, 1397
نوشته های بیمه ای

بیمه فر وختنی است یا خریدنی؟(قسمت اول)

گسترش فرهنگ بیمه و بهبود ضریب نفوذ بیمه به صورت فراگیر سومین بند برنامه تحول در صنعت بیمه کشور است.گسترش فرهنگ و یا همان فرهنگ‌سازی بیمه […]
تیر 23, 1397
نوشته های بیمه ای

آیا اعمال ماده ۱۴۱ قانون تجارت در شرکت های بیمه بسهولت امکانپذیر است!؟

در چند وقت اخیر و خصوصا در هفته جاری ،مطالبی درخصوص مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارتی شدن برخی از شرکت های بیمه در سایت های خبری […]