نوشته های بیمه ای

پرونده مفصل چالش منابع انسانی در صنعت بیمه و نقطه های اتصال بیمه گری و گردشگری

/
چهارمین شماره ماهنامه بیمه داری نوین ویژه نوروز منتشر شد. این شماره…
نوشته های بیمه ای

چرا استارتاپ بیدبرگ با دیگر استارتاپ های بیمه ای متفاوت است؟

/
برعکس سایت های مقایسه و فروش آنلاین بیمه، در بیدبرگ هیچگونه دریا…
نوشته های بیمه ای

از وقتی بانک ها بیمه داری کردند کار بیمه از رونق افتاد

/
به نقل از بیمه داری نوین ،کافی است از خیابانی بگذری تا تابلوه…
نوشته های بیمه ای

عملکرد بیمه‌ کشتی و آمار بیمه باربری در ده سال گذشته چگونه بوده است

/
حق بیمه عاید شده در بیمه کشتی در 10 سال گذشته از عدد 116.…
نوشته های بیمه ای

این 19 کشور بهترین خدمات درمانی و بهداشتی را به مردم خود می‌دهند

/
موسسه تحقیقاتی "لگاتوم" در لندن در "شاخص رفاه جهانی" که کشوره…
نوشته های بیمه ای

انحصار 70درصدی بیمه در 4شرکت دولتی

/
  کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگ…
نوشته های بیمه ای

برای کنترل شبه دولتی ها قانونی نداریم

/
زهره عالی پور ، عضو هیأت عامل و معاون واگذاری سهام و بنگاه های سازم…
نوشته های بیمه ای

سیستم تشویه و تنبیه مالیاتی و اثرات آن بر رفتار بیمه ای مردم

/
اهداف و برون داد های یک نظام اقتصادی و اجتماعی را می توان به طور …
نوشته های بیمه ای

آیین نامه توانگری مالی تا چه میزان انعکاس دهنده واقعیات مالی شرکت های بیمه است

/
با گذشت حدود سه سال از اجرایی شدن آیین نامه توانگری مالی از سوی نهاد…