بایگانی‌ها نوشته هایی از جنس بیمه - صفحه ۲۰ از ۶۱ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

خرداد 15, 1397
نوشته های بیمه ای

تعیین مقصران حادثه پلاسکو،گامی اساسی در مسولیت پذیری عمومی

بازدید: 4پس از معرفی اسامی چهارده شخص حقیقی و حقوقی بعنوان مقصران حادثه پلاسکو ،از منظر بسیاری از کارشناسان ،رسیدگی دقیق و جامع نگر دادستانی محترم […]
خرداد 15, 1397
نوشته های بیمه ای

هموطنان عزیزمان را با جلوه های حمایتی خدمات بیمه آشنا کنیم

بازدید: 8مدتهاست با همگامی یکی از دوستان کارگزار بدنبال فراگیر نمودن عرضه خدمات جامع بیمه ای در نزد خانوارها و صاحبان کسب و کارها در سطح […]
خرداد 15, 1397
نوشته های بیمه ای

صنعت بیمه شرایط ایفای تکلیف در برنامه ششم توسعه را دارد ؟

بازدید: 1قانون برنامه ششم توسعه در اواخر سال ۱۳۹۵ تصویب و از ابتدای سال ۱۳۹۶ دوره اجرای آن آغاز گردیده . در زمان تصویب و شروع […]
خرداد 6, 1397
نوشته های بیمه ای

 ضرورت تامین بیمه نامه جامع حوادث آتش سوزی و بلایای طبیعی در سراسر کشور

بازدید: 10” بلایا هرگز با اطلاع و هماهنگی قبلی رخ نداده و نمیدهند”!!! مطالعات اجتماعی و اقتصادی و تجربیات میدانی بعد ازچندین زلزله دهه های اخیر […]
خرداد 4, 1397
نوشته های بیمه ای

چهارده نهاد و شخص مقصر در حادثه پلاسکو معرفی شدند

بازدید: 6در خبرهای منتشر شده رسانه ها در تاریخ ۲/ ۳ /۱۳۹۷ اطلاعیه دادستانی محترم تهران پس از چندین ماه مطالعه و رسیدگی قضایی دقیق به […]