بایگانی‌ها نوشته هایی از جنس بیمه - صفحه 26 از 61 - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

فروردین 28, 1397

یک درخواست پیشکسوتان و جوانان از رئیس‌کل بیمه مرکزی

برخی از مدیران قبلی باعث نشدند انتقال بینش انجام شود. دلیل اصلی انقطاع این انتقال را می‌توان افرادی دانست که اصلاً بیمه‌ای نبودند و با کسب وکار، دانش تخصصی بیمه و نوع مدیریت و فضای حاکم بر آن اصلا آشنایی نداشتند و با سهل‌انگاری، سطحی‌نگری و آزمون و خطا وارد تصمیمات مهم و استراتژیک بیمه شدند./ما دچار خودشیفتگی در مورد نسلها در صنعت بیمه شدیم. این خودشیفتگی باعث شده است که صاحب منصبان افراد واجد شرایط از دیدگاه خود را پیدا نکنند تا بتوانند دانش و تجارب را به آنها منتقل کنند .
فروردین 28, 1397

خلآ تفاهم‌نامه‌ی صنعت بیمه‌ و گردشگری

فعالین صنعت بیمه آشنایی چندانی با گردشگری ندارند و جزئیات آن را نمی‌دانند، حتی متوجه نیستند که می‌توان از این صنعت پول درآورد یا اینکه کجا باید ریسک را پوشش دهند/ در سال 2016 معادل پنج میلیارد دلار به تنهایی بر روی استارتآپهای تراول تک سرمایه گذاری شده و تمام این سرمایه‌گذاری‌ به صنعت گردشگری بازمی‌گردد.
فروردین 28, 1397

چیدمان نیروی انسانی در صنعت بیمه چگونه است؟ 

در سال 95 بیمه ایران 4195 نفر، بیمه مرکزی 451 نفر و بیمه آسیا 2569 نفر نیروی شاغل داشته‌اند./ نیروی انسانی در بخش غیردولتی روندی رو به رشد داشته است.
فروردین 28, 1397

آیا با توسعه اینشورتکها بیمه گران ایرانی احساس خطر می‌کنند؟

اصل بازی این است که اینشورتک با استفاده از تکنولوژی‌های نوظهور در قواعد کسب‌و‌کار تغيير ايجاد کرده و بازی را برهم زده و قسمتی از کسب‌وکار شما را مختل مي‌کند، که براساس مختل‌کردن بخشی از کسب‌وکار و قسمتی از سهم بازار را کسب می‌کند/معضل موجود این است که در حال حاضر راجع به اینشورتک‌ها ادبيات مشترک، قانون، دستورالعمل و آیین‌نامه‌ ای در صنعت بیمه وجود ندارد./ بهتر است شرکتهای بیمه از اینشورتک‌هایی استفاده کنند که ریسک فعالیت با آنهاآن پایین آمده باشد.
فروردین 28, 1397

رابطه سن مدیران بیمه ای و ضریب خسارت 

با ثابت در نظر گرفتن سایر عوامل تأثیرگذار بر روی ضریب خسارت، در سه گروه اول یعنی بازه سنی 45 تا 59.9سال، رابطه سن مدیران با ضریب خسارت معکوس بوده است. اما با رد شدن سن مدیران از عدد عطف 60 سال (بیش از 23 درصد شرکت‌های بیمه‌ای در این بازه جای دارند)، رابطه رگرسیون ارتباط مثبت بین سن و ضریب خسارت را نشان می‌دهد. یعنی در این بازه سنی با افزایش سن آنها، ضریب خسارت شرکت نیز رو به رشد می‌گذارد.