نوشته های بیمه ای

مدیریت ریسک بزبان ساده: انتخاب تدبیر بجای تقدیر

/
بشر از اولین روزهای زندگی خویش بر روی این کره خاکی همواره با…
نوشته های بیمه ای

امپاتی: درک مفهوم ریسک در اشتغال و تولید ملی

/
پس از آشنایی با مفهوم امپاتی بی درنگ به یاد یک ضرب المثل ازفرهنگ …
نوشته های بیمه ای

بیمه: هموطنان عزیز خدمات بیمه ناجی انسانها در روزهای بحران است

/
واقعه مصیب بار زلزله کرمانشاه درس دردناک و جانسوزی بود که خشم…
نوشته های بیمه ای

ریسک زلزله: مقابله با ریسک زلزله عزم سترگ ملی را میطلبد

/
یکباردیگرریسک زلزله بخشی از پیکره کشورعزیزمان,استان کرمانشاه ر…
نوشته های بیمه ای

حادثه: انسان عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود

/
اصولا هر حادثه یا مصیبتی ,سناریوی مخصوص به خود را دارد.برای …
نوشته های بیمه ای

بیمه: ای کاش هموطنان با خدمات بیمه آشنا شوند

/
بار دیگر زمین خشم خود را نشان داد.اینبار متاسفانه استان کرمانشاه و هموطن…
نوشته های بیمه ای

تکافل: من باوربه تکافل را شخصا مشاهده کردم

/
مدتها بود که با واژه تکافل بجای ,,بیمه گری ,,از طریق برخی از مقالات…
نوشته های بیمه ای

تحلیل بازاربیمه : راننده تاکسی در سی دقیقه برایم درس تحلیل بازار را گفت

/
چندی پیش برای برگزاری یک کلاس به شمال کشور رفتم , زمان رسیدن به مقص…
نوشته های بیمه ای

بیمه ایران: پیشنهاد تغییر مالکیت با ماموریت و تکالیف تنها شرکت بیمه دولتی تطابق دارد

/
تنها شرکت بیمه دولتی کشورمان جشن هشتادو دوسالگی شدن خویش را طی مراسمی مج…