بایگانی‌ها نوشته هایی از جنس بیمه - صفحه ۳۳ از ۵۱ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

دی 23, 1396
نوشته های بیمه ای

”’اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی ,,,(قسمت اول)

بازدید: 12 راستش مدتها بود که بطور شخصی و بر اساس علاقه شغلی در حال پیدا نمودن و مطالعه کتب و مقالات مربوط به ریسک های […]
دی 23, 1396
نوشته های بیمه ای

”’اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی ,,,(قسمت دوم )

بازدید: 22در این سلسله از یادداشت ها بدنبال بررسی میزان تاثیر گذاری ریسک های مدیریتی بر وضعیت مالی خانوارها و بنگاههای اقتصادی خصوصا شاخه کارآفرینی و […]
دی 21, 1396
نوشته های بیمه ای

”’ضرورت حمایت مدیریت ریسک از کارآفرینان و خود اشتغالان ,,,

بازدید: 9در طی ماههای اخیر دولت محترم دوره دوازدهم براساس سیاست های اشتغال زایی تاکید شده در برنامه ششم توسعه و تاکیدات ریاست محترم جمهوری بر […]
دی 18, 1396
نوشته های بیمه ای

,,, توسعه بیمه های مستمری و تشکیل سرمایه بازنشستگی بازرگانی ضرورت امروز جامعه ایرانی,,,

بازدید: 12در قانون برنامه ششم توسعه ,سهم بیمه های زندگی پنجاه در صد در سال پایانی برنامه از مجموع پرتفوی صنعت بیمه تعیین شده است . […]
دی 18, 1396
نوشته های بیمه ای

”’خلق زنجیره ارزش در خدمات بیمه های بازرگانی ,,,

بازدید: 50تجربه ثابت نموده است اگر یک کتابی با موضوع اجتماعی را به چند نفر بدهید تا بخوانند و سپس از آنها بخواهید تا برداشت خویش […]